Aπάντηση του υπουργείου υγείας στον Βλαχογιάννη

blaxogiannis news1

Την απάντηση του Υφυπουργού Υγείας, έλαβε ο Ηλίας ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ, στην Ερώτηση που είχε καταθέσει στη ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, με θέμα «Εξαίρεση καρκινοπαθών και άλλων βαριά πασχόντων από το πλαφόν που έχει τεθεί στη συνταγογράφηση φαρμάκων».
Στην εν λόγω ΕΡΩΤΗΣΗ περιγράφεται η αναστάτωση στους ασφαλισμένους και ολόκληρο τον ιατρικό κόσμο που έχει προκαλέσει το πλαφόν στη συνταγογράφηση φαρμάκων το οποίο είναι μειωμένο κατά 20% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. (2δις από τα 2,34 δις στα οποία ήταν πέρυσι).
Πλαφόν, που έχει ως συνέπεια, η τεράστια πλειοψηφία ιατρών όπως παθολόγοι και ουρολόγοι να αδυνατούν να παράσχουν συνταγές σε όλους τους ασθενείς τους, με αποτέλεσμα πολλοί ασθενείς να μένουν χωρίς φάρμακα επειδή δεν μπορούν να βρουν γιατρό ο οποίος να μην έχει ξεπεράσει το όριο στις συνταγές του.
Ο κ.ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ζητά από τον Υπουργό, να υπάρξει μέριμνα για την ΕΞΑΙΡΕΣΗ από το μέτρο του πλαφόν συνταγογράφησης:
Α) των καρκινοπαθών και των άλλων βαριά πασχόντων.
Β) συγκεκριμένων ειδικοτήτων ιατρών που έχουν τεράστιο όγκο συνταγογράφησης σε βαριά πάσχοντες.
Γ) τουλάχιστον των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους, που διατίθενται μέσω των Φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ.

Παραθέτουμε την απάντηση του Υπουργείου Υγείας.

Σύμφωνα με την Υ.Α. Γ.Π./ΟΙΚ. 12449 (ΦΕΚ 256 Β/07.02.2014) και την απόφαση του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ (αρ. πρωτ. 5239/11.02.2014) οι κάτωθι κατηγορίες ιατρών – ασθενών και φαρμάκων εξαιρούνται από το μέτρο του ορίου συνταγογράφησης:
• Ειδικές κατηγορίες ιατρών, όπως ιατροί που συνταγογραφούν σε ΚΑΠΗ, ιατροί εργασίας, ιατροί σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ιατροί σε κοινωφελή νοσοκομεία, ιατροί πολυϊατρείων σωμάτων ασφαλείας, και οι ιατροί του ΕΟΠΥΥ.
• Χρόνιοι νεφροπαθείς τελικού σταδίου (υπό αιμοκάθαρση, υπό περιτοναϊκή διύλιση και υπό μεταμόσχευση), οι καρδιοπαθείς τελικού σταδίου (μηχανική καρδιά, ανεπάρκεια τελικού σταδίου, μεταμόσχευση καρδιάς), οι ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια (ηπατική ανεπάρκεια τελικού σταδίου μη αντιρροπούμενη κίρρωση, μεταμόσχευση ήπατος), οι μεταμοσχευθέντες ρευστών ή συμπαγών οργάνων και ιστών.
• Φάρμακα των οποίων την χρήση προεγκρίνει ο ΕΟΠΥΥ (όπως ογκολογικά) μέσω των Επιτροπών του.
• Οι ιατροί της Κεφαλονιάς για το σύνολο του 2014.
• Ιατροί των νοσοκομείων και των ιδιωτικών κλινικών εξαιρούνται από την εφαρμογή του μέτρου σε ότι αφορά τα φάρμακα που συνταγογραφούνται σε νοσηλευόμενους ή εξερχόμενους κατόπιν νοσηλείας ασθενείς, ωστόσο εμπίπτουν στην εφαρμογή του αναφορικά με τα φάρμακα που συνταγογραφούνται σε εξωτερικούς ασθενείς και χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία και τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.
Επίσης, θα πάρουν το μέσο όρο της ειδικότητάς τους’
• Νεοεισερχόμενοί ιατροί στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση.
• Ιατροί που έχουν άδεια λειτουργίας νια το πρώτο ιατρείο του Γ απο τον αρμόδιο ιατρικό συλλονο απο το 2010 και μετέπειτα.
• Ιατροί που δεν ασκούσαν θεραπευτικό έργο κατά το 2013.
• Ιατροί για τους οποίους αυξήθηκε ο αριθμός των επισκέψεων σε 400 ανά μήνα και έχουν μέσο όρο χαμηλότερο από το μέσο όρο της ειδικότητάς τους.

Επιπρόσθετα, τα όρια της δαπάνης ανά ιατρό δύναται να επαναπροσδιορίζονται στην διάρκεια του έτους, ανάλογα με το παραγόμενο έργο και την εξέλιξη της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης, ειδικότερα για τις κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται στο θετικό κατάλογο νέα φάρμακα.

Επιπλέον, δύναται να επαναπροσδιορίζονται τα όρια σε εξαιρετικές και αιτιολογημένες περιπτώσεις, οι οποίες αξιολογούνται κατά περίπτωση. Για τον λόγο αυτό, έχει συσταθεί σχετική Επιτροπή με απόφαση ΕΟΠΥΥ. Έργο της Επιτροπής είναι η υποβολή προτάσεων για την βελτίωση της εφαρμογής του μέτρου, η ανάπτυξη κριτηρίων που θα εφαρμόζονται για την αξιολόγηση αιτημάτων αύξησης των ορίων συνταγογράφησης, για συγκεκριμένες κατηγορίες ή περιπτώσεις ιατρών και η αξιολόγηση των σχετικών αιτημάτων και την τελική υποβολή γνωμοδοτήσεων στον Πρόεδρο του ΕΟΓΤΥΥ.

Όσα ηλεκτρονικά μηνύματα απεστάλησαν ελήφθησαν υπ όψιν από τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ και ενημερώθηκε σχετικά το Υπουργείο Υγείας. Σε περίπτωση που κάποιοι ιατροί δεν καλύπτονται από τις ανωτέρω γενικές ρυθμίσεις θα πρέπει να απευθυνθούν στην προαναφερόμενη επιτροπή.

.