Απάντηση του YΠΕΚΑ στο Ταμήλο για τις ΑΠΕ και τα φωτοβολταϊκά συστήματα

tamilos vouli 43

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος , Ενέργειας και κλιματικής αλλαγής, κ. Ασημάκης Παπαγεωργίου, απάντησε σε δύο ερωτήσεις με Αρ. Πρωτ.: 6875/11.03.2014 & 7132/ 19.03.2014 που υποβλήθηκαν από τον κ. Μιχάλη Ταμήλου και ομάδα βουλευτών της Ν.Δ. και αφορούν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ειδικότερα τα φωτοβολταϊκά συστήματα.

Στην απάντησή του, ο υφυπουργός ΠΕΚΑ, κ. Παπαγεωργίου, αναφέρει:

Οι μηχανισμοί στήριξης που εφαρμόστηκαν στην χώρα, όπως και πανευρωπαϊκά, επέτρεψαν τη μεγάλη διείσδυση έργων Α.Π.Ε. και κυρίως φωτοβολταϊκών συστημάτων με υψηλό κόστος για το υποστηρικτικό σύστημα σε μία ιδιαιτέρως δύσκολη συγκυρία για την ελληνική οικονομία.

Η εφαρμογή της ανωτέρω φιλόδοξης πολιτικής για τις ΑΠΕ, συνετέλεσε σε μία ραγδαία αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος τους, από το 2010 έως σήμερα, της τάξης των 2400MW (από 50 σε 2450 MW) για φωτοβολταϊκά συστήματα ( για τα οποία υπερκαλύφθηκε ο σχετικός στόχος) και των 660 MW για τις λοιπές ΑΠΕ (αύξηση ~ 60%).

Σύντομα διαπιστώθηκε ότι η αυξημένη διείσδυση ενέργειας από ΑΠΕ και συγκεκριμένα ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, οδήγησαν στην υπέρμετρη επιβάρυνση του Ειδικού Λογαριασμού. Το ΥΠΕΚΑ προκειμένου να αντιμετωπίσει το διογκούμενο έλλειμμα, που έχει δημιουργηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό της ΛΑΓΗΕ ΑΕ και με στόχο αυτό να μηδενιστεί το Δεκέμβριο του 2014 και να πετύχει την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του τομέα των ΑΠΕ, προχώρησε στη λήψη έκτακτων μέτρων.

Παρά τα ληφθέντα μέτρα διατηρήθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης νέων εγκαταστάσεων σε υψηλά επίπεδα και συνεχίσθηκε με αμείωτη ένταση η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε όλη τη χώρα με συνέπεια τη συνεχιζόμενη επιβάρυνση του ειδικού διαχειριστικού λογαριασμού, το έλλειμμα του οποίου ανήλθε στο τέλος του 2013 στα 549 εκατ. Ευρώ.

Προκειμένου να επιτευχθεί η εξισορρόπηση του ειδικού διαχειριστικού λογαριασμού και να αποφευχθεί η περαιτέρω επιβάρυνση των καταναλωτών, δεδομένου ότι έχουν ήδη επωμισθεί το αναλογούν οικονομικό βάρος δια των μέχρι σήμερα σημαντικών αυξήσεων του ΕΤΜΕΑΡ, το ΥΠΕΚΑ προέβη σε προετοιμασία σχετικού σχεδίου νόμου, οι κυριότερες διατάξεις του οποίου είναι: ο επανακαθορισμός των εγγυημένων τιμών αποζημίωσης σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, και η διαγραφή τμήματος του υφιστάμενου χρέους του λογαριασμού προς τους παραγωγούς. Για τη δίκαιη κατανομή των βαρών και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των επενδύσεων, υιοθετήθηκε ομογενοποίηση των αποδόσεων, και έλαβε χώρα παραμετροποίηση βάσει της τεχνολογίας κατασκευής, του κόστους προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού στις αντίστοιχες χρονικές περιόδους, της κλίμακας εγκατεστημένης ισχύος και της τυχόν χορήγησης κρατικής ενίσχυσης. Μετά την αξιολόγηση και ενσωμάτωση του ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού σχολίων, το σχετικό σχέδιο νόμου κατατέθηκε άμεσα στη Βουλή όπου και υπερψηφίστηκε στις 30.03.2014.

Ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ

Ασημάκης Παπαγεωργίου

.