Απάντηση του Συνδέσμου Κατακλυζομένων Μεσοχώρας στον κ. Περιφερειάρχη Θεσσαλίας σχετικά με τις δηλώσεις του για το έργο Αχελώου στη Μεσοχώρα

Εάν η  ίδια η ζωή έδειξε στον κ. Περιφερειάρχη ότι το φράγμα στη Μεσοχώρα πρέπει να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει, εμάς μας έδειξε και μας δείχνει ότι χωρίς σεβασμό προς το περιβάλλον, δεν υπάρχει μέλλον…

Σεβασμό στην πατρίδα, στο περιβάλλον, στον άνθρωπο, στην πολιτιστική κληρονομιά, στην ιστορία, στις μνήμες, στα σπίτια, στις τοπικές επιχειρήσεις, στη ζωή την ίδια.

Είναι χρέος μας, όλα αυτά να τα προστατεύσουμε και να τα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές!

Ο κ. Περιφερειάρχης για ακόμη μία φορά επισκέφθηκε τη Μεσοχώρα χωρίς να ενημερώσει τις τοπικές αρχές, τον Σύνδεσμο Κατακλυζομένων Μεσοχώρας και τους κατοίκους του χωριού.

Αναγκάστηκε να βρεθεί στο τραπέζι της κουβέντας που έγινε με τον  Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας  κ. Σκρέκα, τον οποίο και συνόδευε, μετά από παρέμβαση-πρόσκληση της Προέδρου του Συνδέσμου. Η Πρόεδρος σταματώντας την αυτοκινητιστική  πομπή που κατευθυνόταν προς το φράγμα, απηύθυνε πρόσκληση  στον    κ. Υπουργό να συζητήσουν το θέμα της Μεσοχώρας, στην οποία ο κος Σκρέκας, ανταποκρίθηκε πρόθυμα και εγκάρδια.

Όσον αφορά, τη συντριπτική πλειοψηφία που επικαλείται ο κος Αγοραστός μόνο δύο άτομα  ήταν υπέρ του έργου ενώ οι υπόλοιποι,  τοπικές  αρχές,  εκπρόσωποι  του Συνδέσμου και κάτοικοι  του χωριού, ήταν κατά του έργου. Παρά το  γεγονός αυτό, ο κ. Περιφερειάρχης δεν παρέλειψε  να μας δείξει και πάλι το ειρωνικό του πρόσωπο, αψηφώντας τη διάθεση των παρευρισκόμενων για γόνιμο διάλογο.

Για την εικόνα της περιοχής που φαντάζεται ο ίδιος, πρόοδο, ανάπτυξη, ανοικοδόμηση, τουρισμό και καλύτερο περιβάλλον, θα είχαμε, αν δεν είχε κατασκευαστεί το φράγμα-έργο από την πολιτεία. 

Δεν θα ήμασταν σε ομηρία 35 χρόνια, εάν γίνονταν σεβαστές από όλους, όλες οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που έχουν εκδοθεί.

Οι εξαγγελίες του κ. Υπουργού για απαλλοτριώσεις/αποζημιώσεις έγιναν χωρίς καμία δέσμευση από τον ίδιο καθώς και καμία αναφορά σχετικά με τις επιπτώσεις της λειτουργίας του έργου, τις οποίες αναλυτικά αναφέρουμε:

Το φράγμα Μεσοχώρας είναι έργο κεφαλής της εκτροπής. Αρχικά σχεδιάστηκε από τη ΔΕΗ ως αμιγώς υδροηλεκτρικό έργο, με ύψος στάθμης 60μ. Ωστόσο, ως έργο εκτροπής ανέβηκε στα 155μ. ύψος, με πολύ μεγάλη ποσότητα αποθήκευσης νερού που το καλοκαίρι θα διοχετεύεται στον θεσσαλικό κάμπο για άρδευση. 

Ένα τέτοιο τεράστιο έργο θα καταστρέψει ολόκληρο τον άνω ρου του Αχελώου, με την απαράμιλλη φυσική ομορφιά της περιοχής και τη σχετική χλωρίδα και πανίδα. Επιπλέον, θα κατακλύσει τη Μεσοχώρα, το Αρματολικό και τρεις ακόμη συνοικισμούς. Η κοινωνική συνοχή της γύρω περιοχής θα πληγεί ανεπανόρθωτα. Είναι ένα εξ ολοκλήρου παράνομο έργο. Η διάρκεια ζωής του είναι ολιγοετής λόγω της εδαφικής μορφολογίας και του μεγάλου όγκου φερτών υλικών. Η αυξομείωση της στάθμης θα δημιουργήσει μία επιπλέον νεκρή ζώνη, περιμετρικά, ύψους 40μ. Επίσης, λόγω της ύπαρξης ενός ρήγματος πολύ υψηλότερα από το σημείο του φράγματος, στο αριστερό αντέρεισμα κατά μήκος της φυσικής ροής του Αχελώου – και ελλείψει σεισμολογικών μελετών – δεν παρέχεται καμία φερεγγυότητα για το μέλλον του φράγματος.

Για την καθαρή ελληνική ενέργεια που θα παραχθεί και στην οποία αναφέρθηκε ο κος Αγοραστός, αυτή παράγεται από φράγματα με ελάχιστο ύψος, τα οποία  χαρακτηρίζονται ως μικρής κλίμακας υδροηλεκτρικά έργα και όχι από φράγματα των 155 μέτρων, όπως είναι αυτό της Μεσοχώρας, το οποίο ο ίδιος περιλαμβάνει σε αυτό που ονομάζει “green deal” ή το μεγαλύτερο έργο της Ελλάδας και από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης. Υπάρχουν έρευνες/μελέτες, όπως αυτή του καθηγητή Φιλίπ Φαν Κάπελεν, που είναι επικεφαλής της μελέτης «Τα φράγματα δεν έχουν μόνο τοπικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Είναι σαφές ότι παίζουν καθοριστικό ρόλο στον παγκόσμιο κύκλο του άνθρακα και συνεπώς στο κλίμα της Γης», στην οποία και μπορεί να ανατρέξει κανείς προς επιβεβαίωση των παραπάνω και προς βαθύτερη κατανόηση των συνεπειών τέτοιων έργων. 

Ο Σύνδεσμος Κατακλυζομένων Μεσοχώρας “Ο ΑΧΕΛΩΟΣ”  είναι το πρώτο κίνημα στην Ελλάδα με 35 χρόνια ουσιαστικού και πραγματικού αγώνα για τη σωτηρία της Μεσοχώρας και του Αχελώου. Οι πολίτες μπορούν να έχουν συνεχή ενημέρωση για το θέμα και τις δράσεις στην επίσημη ιστοσελίδα του συνδέσμου (www.skmacheloos.gr). Η δράση του συνδέσμου παραμένει δυναμική και αμείωτη.