Aπάντηση του πρόεδρου της επιτροπής ανταγωνισμού στην επιστολή Βλαχογιάννη

blaxogiannhs 41

Την απάντηση του προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κ. Δ. Κυριτσάκη, έλαβε ο ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ, σε επιστολή που του είχε αποστείλει από κοινού με ακόμη 64 Βουλευτές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων και οι συντοπίτες Μ. Ταμήλος και Κ. Σκρέκας.

Στην εν λόγω σκληρή και μακροσκελή επιστολή, οι κ.κ. Βουλευτές περιγράφουν την αγωνία και την αναστάτωση που προκαλεί, όλα αυτά τα χρόνια η μονοπωλιακή λειτουργία των εταιρειών είσπραξης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, κατάσταση η οποία διαρκώς επιδεινώνεται, λόγω της δυσμενούς κρίσης που διανύουμε και που επιβαρύνει πολλαπλώς κάθε είδους επιχείρηση που κάνει χρήση μουσικής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Αθήνα, 12 Μαρτίου 2014
Αρ. Πρωτ.: οικ. 2122

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

Κότσικα 1-Α 104 34 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210.8809.226 ΠΡΟΣ: τους κ.κ. Βουλευτές
Τηλεομοιότυπο : 210.8809.132 -όπως πίνακα αποδεκτών-

ΘΕΜΑ: «Είσπραξη πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων»

Σχετ. : α) η υπ’ αριθμ.πρωτ. (ημ) 1846/27.2.2014 επιστολή με υπογραφή 65 βουλευτών του
Ελληνικού Κοινοβουλίου

Αξιότιμοι κ.κ Βουλευτές

Σε συνέχεια της υπό το ανωτέρω σχετικό επιστολής σας με την οποία ζητάτε ενημέρωση από μέρους της Επιτροπής για τα θέματα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων των αναφερόμενων σ’αυτές εταιριών, σας υπενθυμίζουμε ότι στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, που είχε ζητήσει, με ερώτηση του ο κ. Αυγενάκης παραθέσαμε με κάθε λεπτομέρεια, σε έκταση 4,5 σελίδων, τις ενέργειες και τις αποφάσεις που έχει λάβει στο παρελθόν η Επιτροπή σε βάρος της ΑΕΠΙ Α.Ε. Στην ίδια απάντηση, την οποία και παραθέτουμε στο τέλος του κειμένου για την αποφυγή επαναλήψεων, γνωρίζαμε στον κύριο συνάδελφό σας, ότι η δικαστική διαμάχη που ακολούθησε τις αποφάσεις της Επιτροπής, μετά την αναίρεση αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου από το Συμβούλιο της Επικρατείας, δεν είχε λήξει ακόμα. Οι υποθέσεις συζητήθηκαν εκ νέου στο Διοικητικό Εφετείο, όπως του είχαμε, επίσης, γνωρίσει μετά την αναπομπή από το ΣτΕ, στις 13.6.2013 και αναμέναμε την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. Από τις παραδοχές των αποφάσεων αυτών σε βασικά εριστά σημεία, θα εξαρτιόνταν, εν πολλοίς, και η περαιτέρω στάση της Επιτροπής επί των θεμάτων που δημιουργούνται διότι, όπως ασφαλώς και εσείς γνωρίζετε, οι αποφάσεις της Επιτροπής, ως Διοικητικής Αρχής, υπόκεινται στον τελικό έλεγχο ουσίας του Διοικητικού Εφετείου και αναιρετικά στον έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Την έκδοση των αποφάσεων αυτών αναμέναμε από ημέρα σε ημέρα από τότε που απαντήσαμε στον Κοινοβουλευτικό έλεγχο και αυτός ήταν ο λόγος της μη άμεσης έγγραφης απάντησης.
Οι αποφάσεις αυτές, οι οποίες δεν είναι οριστικές αλλά διατάσουν τη διενέργεια δικαστικής πραγματογνωμοσύνης, δημοσιεύτηκαν εν σχεδίω πριν από ολίγες μόλις ημέρες και με αίτησή μας, ζητήσαμε την κατά προτίμηση καθαρογραφή τους προκειμένου να λάβουμε γνώση των παραδοχών τους.
Μετά τη γνώση του περιεχομένου τους ο περαιτέρω προγραμματισμός των ενεργειών της Επιτροπής 0α είναι άμεσος.
Με την ευκαιρία όμως θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι:
α) στο μεταξύ διάστημα, ενόσω, δηλαδή, αναμένονταν η έκδοση των αποφάσεων του Εφετείου, η Επιτροπή δεν έμεινε αδρανής. Έχει ερευνήσει το όλο θέμα διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων από νομικής πλευράς σε επίπεδο εσωτερικού και ευρωπαϊκού δικαίου αλλά και άλλων χωρών και έχει συνταγεί σχετικό ενημερωτικό σημείωμα από μέρους της Γενικής Διεύθυνσης και κυρίως, ότι από την έκδοση της απόφασης ΕΑ245/2003 κατά της ΑΕΠΙ έως σήμερα, δεν προκύπτει να έχουν κατατεθεί στην Επιτροπή αναφορές ή καταγγελίες πολιτών που να αφορούν σε τυχόν παραβάσεις των κανόνων ανταγωνισμού από μέρους εταιριών συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων. Παρακαλούμε, επομένως, εάν έχουν περιέλθει σε γνώση δικής σας σχετικά στοιχεία να μας τα διαβιβάσετε και να παροτρύνετε τους αναφερόμενους στην επιστολή σας χρήστες μουσικής και δημιουργούς, να επικοινωνήσουν με την Επιτροπή και να καταγγείλουν κατά τις προδιαγραφόμενες διτυπώσεις τις όποιες διαπιστώσεις και αιτιάσεις τους ή σε κάθε περίπτωση να μας προσκομίσουν οι ίδιοι απευθείας στοιχεία, προκειμένου να διερευνήσουμε το ζήτημα, όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2013
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 8666
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Γραμματεία Προέδρου, Αντιπροέδρου Προς:
και Εισηγητών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
Κότσικα 1Α & 28ης Οκτωβρίου 70, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &
104.34 Αθήνα ΔΙΚΤΥΩΝ
Πληροφ.: Γ. Μυλωνάκης Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Τηλέφ.: 210-88.09.226,213 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
Τηλεομ.: 210-88.09.134 ΕΛΕΓΧΟΥ
Ιστοσελ.: www.epant.gr
Υπόψη κας Μαρίας Θεοχάρη
Τηλ.: 210 38.93.305
Φαξ: 210 3837843
Email:gemporiou@gge.gr

ΘΕΜΑ: «Πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση ΑΕΠΙ ΑΕ».

Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Β13 – 555/22.10.13 έγγραφό σας, σχετικά με την υπ’αρίθ.
2869/18.10.13 ερώτηση.

Σχετικά με την ανωτέρω ερώτηση, έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού (εφεξής Ε.Α.), όπως ορθά αναφέρεται από τον Βουλευτή κ. Ελ. Αυγενάκη, έχει ασχοληθεί στο παρελθόν με τις εμπορικές συμπεριφορές της εταιρίας «Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας Α.Ε» (εφεξής ΑΕΠΙ) και έχει εκδώσει την υπ’ αριθμ. 245/ΙΙΙ/2003 Απόφαση της, με την οποία έκρινε ότι η προαναφερόμενη, καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά. Πιο συγκεκριμένα, με την απόφαση της Επιτροπής, κρίθηκε ότι: α) η αδικαιολόγητη άρνηση της ΑΕΠΙ να δεχθεί τη μερική ανάθεση διαχείρισης των δικαιωμάτων των πνευματικών δημιουργών, β) η επιβολή υπέρμετρα υψηλής προμήθειας για την είσπραξη των δικαιωμάτων των δημιουργών και γ) η παράλειψη της ΑΕΠΙ να γνωστοποιεί κατά τρόπο πλήρη και ουσιαστικό το Αμοιβολόγιο και τον Κανονισμό Διανομής της στους ενδιαφερόμενους δημιουργούς και χρήστες αλλά και το ύψος και τα κριτήρια διάθεσης (για πολιτιστικούς και κοινωνικούς σκοπούς) των ποσών, τα οποία παρακρατούνται βάσει συμφωνιών αμοιβαιότητας, από τη είσπραξη και απόδοση στους αλλοδαπούς (της ηπειρωτικής Ευρώπης) Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ) των δικαιωμάτων δημόσιας εκτέλεσης, συνιστούν παράβαση του άρθρου 2 περ. α’ Ν.703/1977, όπως ίσχυε.
Για την αντιμετώπιση της προαναφερόμενης συμπεριφοράς της εταιρίας, με την απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού:
α) Υποχρέωσε την ΑΕΠΙ εντός τριμήνου από τη κοινοποίηση της απόφασης να τροποποιήσει τις υφιστάμενες και μελλοντικές συμβάσεις ανάθεσης διαχείρισης, έτσι ώστε να καθίσταται σαφές ότι οι πνευματικοί δημιουργοί έχουν καταρχήν την επιλογή ανάθεσης όχι μόνο του συνόλου αλλά και ορισμένων μόνον των δώδεκα κατηγοριών εξουσιών που απαριθμούνται στην απόφαση “ΟΕΜΑ II” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (και όσων ενδεχομένως προσθέσει σε αυτές η ΑΕΠΙ) και ότι η ΑΕΠΙ μπορεί μόνο μετά από πλήρη και ειδική αιτιολογία να αρνηθεί τη μερική διαχείριση.
β) Υποχρέωσε την ΑΕΠΙ εντός τριμήνου από τη κοινοποίηση της απόφασης να διαμορφώσει τις παρακρατήσεις (προμήθειες) που επιβάλλει στους αντισυμβαλλομένους της δημιουργούς για την είσπραξη των μηχανικών και ειδικότερα των φωνογραφικών τους δικαιωμάτων κατ’ ανώτατο όριο στο 15% επί των εισπράξεων.
γ) Απηύθυνε σύσταση στην ΑΕΠΙ για τη βελτίωση της πληροφόρησης δημιουργών και χρηστών να δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο αφενός τα εκάστοτε ισχύοντα πλήρη «Αμοιβολόγιο» και «Κανονισμό Διανομής» και αφετέρου τα ποσά που προκύπτουν, βάσει συμφωνιών αμοιβαιότητας, από την παρακράτηση 10% επί των δικαιωμάτων δημόσιας εκτέλεσης που η ΑΕΠΙ εισέπραττε για λογαριασμό αλλοδαπών ΟΣΔ (της ηπειρωτικής Ευρώπης) και τα κριτήρια διάθεσής τους για πολιτιστικούς και κοινωνικούς σκοπούς.
δ) Επέβαλλε, κατά πλειοψηφία, στην ΑΕΠΙ για την παράβαση του άρθρου 2 Ν. 703/1977, όπως ίσχυε, και ειδικότερα για την αδικαιολόγητη άρνησή της να δεχθεί τη μερική διαχείριση] μερικών μόνον κατηγοριών των δικαιωμάτων πνευματικών δημιουργών, πρόστιμο πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) Ευρώ, το οποίο δεν υπερβαίνει το ανώτατο προβλεπόμενο από το νόμο ποσοστό επί των ακαθάριστων εσόδων της, για το έτος 2000, και
ε) Απείλησε την ΑΕΠΙ με χρηματική ποινή 5.000 Ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης συμμόρφωσης προς τα υπό α) και β) μέρη του διατακτικού της απόφασης.
Κατά της ανωτέρω Απόφασης της Επιτροπής ασκήθηκαν ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών τρεις (3) προσφυγές που κατέληξαν στις υπ’ αριθ. 2194/2004 και 2195/2004 Αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Συνοπτικά, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με την υπ’ αριθ. 2194/2004 απόφασή του, μεταξύ άλλων, έκανε δεκτές εν μέρει τις και περιόρισε το πρόστιμο που είχε επιβληθεί στην ΑΕΠΙ για την αδικαιολόγητη άρνησή της να δεχθεί τη μερική διαχείριση μερικών μόνον κατηγοριών των δικαιωμάτων πνευματικών δημιουργών από ΕΥΡΩ 500.000 σε ΕΥΡΩ 300.000. Αντίστοιχα, με την υπ αριθμ. 2195/2004 Απόφαση του, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, έκανε, επίσης, δεκτή εν μέρει την ασκηθείσα και ακύρωσε την απόφαση της ΕΑ κυρίως ως προς το μέρος που έκρινε ότι η προμήθεια που επιβάλλει η ΑΕΠΙ στα μέλη της είναι καταχρηστική στο μέτρο που υπερβαίνει το 15% των εισπράξεων για τα μηχανικά και ιδιαίτερα για τα φωνογραφικά δικαιώματα.
Σε συνέχεια των ανωτέρω αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (2194/2004 και 2195/2004), ακολούθησαν οι κάτωθι αιτήσεις αναιρέσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Πιο συγκεκριμένα,
α) Ως προς την υπ’ αριθ. 2194/2004 απόφαση του ΔΕφΑθ ασκήθηκαν οι ακόλουθες αιτήσεις αναιρέσεως από το Υπουργείο Οικονομικών και τους εμπλεκομένους στην υπόθεση, και εκδόθηκαν οι υπ. αριθ. 3260/2011, 3261/20111 και 3262/2011 αποφάσεις του ΣτΕ αντίστοιχα. Με την ΣτΕ 3260/2011 κρίθηκε ότι η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου στο μέτρο που έκανε δεκτή την προσφυγή και ακύρωσε την πράξη της Επιτροπής Ανταγωνισμού ως προς το ύψος της προμήθειας της ΑΕΠΙ, είναι πλημμελώς αιτιολογημένη, και για το λόγο αυτό αναιρέθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση κατά το ανωτέρω μέρος της και παραπέμφθηκε η υπόθεση για νέα κρίση στο Διοικητικό Εφετείο. Περαιτέρω, με την ΣτΕ 3262/2011 κρίθηκε ότι η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου στο μέτρο που αφορά την κρίση του δικαστηρίου ως προς την άρνηση της ΑΕΠΙ να δέχεται τη μερική διαχείριση των δικαιωμάτων των δημιουργών ως καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης, είναι πλημμελώς αιτιολογημένη, θα πρέπει να αναιρεθεί κατά το ανωτέρω μέρος της και η υπόθεση να παραπεμφθεί για νέα κρίση στο Διοικητικό Εφετείο. Επίσης, το ΣτΕ έκρινε ότι θα πρέπει να αναιρεθεί η απόφαση και να παραπεμφθεί ομοίως η υπόθεση στο ίδιο δικαστήριο και κατά το μέρος που αφορά την περαιτέρω κρίση του δικαστηρίου περί του επιβληθέντος για την εν λόγω παράβαση προστίμου και του ύψους του.
β) Ως προς την υπ’ αριθμ. 2195/2004 απόφαση του ΔΕφΑθ ασκήθηκαν οι αιτήσεις αναιρέσεως από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και τους εμπλεκομένους και εκδόθηκαν αντίστοιχα οι υπ. αριθ. 3266/2011″, 3265/2011 και 3264/2004 αποφάσεις του ΣτΕ. Με την ΣτΕ 3264/2011 κρίθηκε ότι η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου στο μέτρο που ακύρωσε την πράξη της Επιτροπής Ανταγωνισμού ως προς το ύψος της προμήθειας της ΑΕΠΙ είναι πλημμελώς αιτιολογημένη, αναιρέθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση κατά το ανωτέρω μέρος της και η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Διοικητικό Εφετείο για νέα κρίση. Περαιτέρω, με την ΣτΕ 3265/2011 κρίθηκε ότι η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση είναι πλημμελώς αιτιολογημένη: α) ως προς τη διαφάνεια στη λειτουργία της ΑΕΠΙ, β) ως προς τη συμμετοχή των δημιουργών στη λήψη αποφάσεων της ΑΕΠΙ, γ) ως προς την τοκοδοσία από την ΑΕΠΙ, δ) ως προς την αναποτελεσματική διαχείριση της ΑΕΠΙ ε) ως προς την άρνηση της ΑΕΠΙ να δέχεται τη μερική διαχείριση των δικαιωμάτων των δημιουργών ως καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης, το ΣτΕ δέχθηκε ότι με δεδομένο ότι η υπ’ αριθμ. 2194/2004 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου αναιρέθηκε με την 3262/2011 απόφαση του ΣτΕ, η υπόθεση έγει καταστεί εκ νέου εκκρεμής μεταξύ των αυτών διαδίκων και πρέπει τα σ/ετικά ζητήματα να κριΟούν ενιαία μετ’ αναίρεση από το δικαστήριο της ουσίας.
Όπως, ήταν φυσικό και σύμφωνα με τη διαταγή του ΣτΕ, οι υποθέσεις παραπέμφθηκαν εκ νέου στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών για νέα κρίση και συζητήθηκε στις 13/6/2013, ενώ σύμφωνα με την ενημέρωση που λάβαμε από την Γραμματεία του 18ου Τμήματος εκκρεμεί η έκδοση των σχετικών αποφάσεων του 18°’ Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, από τις οποίες εν πολλοίς θα εξαρτηθεί και η περαιτέρω στάση στάση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, επί της δαιδαλώδους και σύνθετης αυτής, όπως αποδείχθηκε και με βάση τη δικαστική της εξέλιξη, υπόθεσης.
Επιπλέον, γνωρίζουμε στον αξιότιμο κ. Βουλευτή ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού κατά την πάγια πρακτική της, παρακολουθεί διακριτικά και την συγκεκριμένη αγορά, σεβόμενη, ως οφείλει, τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης, αλλά παράλληλα λαμβάνει πληροφορίες, τις οποίες αξιολογεί στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της. Ωστόσο, παρακαλείται ο κ. Βουλευτής, σε περίπτωση που διαθέτει στοιχεία ή συγκεκριμένες πληροφορίες που να θεμελιώνουν τα όσα περιγράφει στην Ερώτηση του να τα θέσει υπόψη της Επιτροπής.