Απάντηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον Αγοραστό

panepistimio thessalias

Με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις του Περιφερειάρχη για τα έργα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η Διοίκηση του Ιδρύματος δηλώνει τα εξής:

Οι καθυστερήσεις οι οποίες παρατηρούνται σε ορισμένα έργα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οφείλονται σε παράγοντες οι οποίοι δεν αφορούν τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, όπως:

1. Στην έλλειψη ρευστότητας ενός συγκεκριμένου εργολάβου, στην έλλειψη πρόσβασης σε τραπεζικό δανεισμό και της αδυναμίας του να χρηματοδοτήσει την εκτέλεση του έργου.

2. Στις τεχνικές δυσκολίες αποκατάστασης ενός υπεραιωνόβιου κτιρίου, του οποίου ο φέρων οργανισμός υπέκρυπτε σαθρά στοιχεία τα οποία απαιτούσαν πρόσθετες και εξειδικευμένες εργασίες και οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να διαγνωστούν στο στάδιο της μελέτης.

3. Στα capital controls τα οποία πάγωσαν κάθε οικοδομική δραστηριότητα για τρεις μήνες.

4. Στην έλλειψη ενδιαφέροντος εκ μέρους των προμηθευτών σε διαγωνισμό για εξοπλισμό ο οποίος έχει κηρυχθεί τρεις φορές άγονος, λόγω αδυναμίας τους να αποκτήσουν εγγυητικές επιστολές ή λόγω έλλειψης ρευστότητας που δεν τους επιτρέπει να εισάγουν τα ζητούμενα είδη.

Τα προβλήματα αυτά, για τα οποία έχει ενημερωθεί επανειλημμένα η Περιφέρεια, για να αντιμετωπιστούν προϋποθέτουν την ορθή κατανόηση των αιτιών που τα προκαλούν. Σε κάθε περίπτωση, δεν οφείλονται σε ελλείψεις ή παραλείψεις των υπηρεσιών ή της Διοίκησης του Πανεπιστημίου.

Σε αυτή την δύσκολη περίοδο που διανύουμε, το Πανεπιστήμιο αναζητεί λύσεις σε συνεργασία με την Περιφέρεια αλλά και το αρμόδιο Υπουργείο για την ομαλή συνέχιση και ολοκλήρωση όλων των έργων του. Για το σκοπό αυτό υπάρχει ήδη προγραμματισμένη συνάντηση του Πρύτανη με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, αρμόδιο για το ΕΣΠΑ στις 8 Οκτωβρίου στην Αθήνα.

Τμήμα Μορφωτικών Ανταλλαγών
& Δημοσίων Σχέσεων Παν/μίου Θεσσαλίας

.