Απάντηση του κυνηγετικού συλλόγου Τρικάλων σε καταγγελία

Απάντηση της πλειοψηφίας του διοικητικού συμβουλίου του κυνηγετικού συλλόγου Τρικάλων

Σχετικά με την από 6-4-2017 καταγγελίας των α) Ευσταθίου Ευθυμίου, β) Αποστόλου Μεσιακάρη και γ) Σταύρου Τραγάνη, μειοψηφίας και μελών του Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων, η οποία είναι ψευδής και συκοφαντική στο σύνολό της, απαντάμε ως εξής:
1.Με την με αριθμό 3/28-2-2017 πράξη-συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων, αποφασίστηκε στο στ΄ θέμα, επί λέξει, ότι: «Εντός Μαρτίου και Αρχές Απριλίου (τρέχοντος έτους) να γίνει απελευθέρωση φασιανών και ορεινών περδίκων που βρίσκονται στους κλωβούς προσαρμογής θηραμάτων του Συλλόγου. Η πρόταση εγκρίθηκε ομόφωνα.». Στην ως άνω συνεδρίαση, παρότι οι καταγγέλλοντες κλήθηκαν, ήταν απόντες.
2.Επίσης η απελευθέρωση πραγματοποιήθηκε παρουσία της Δασικής Υπηρεσίας, όπως προβλέπεται από το νόμο και σύμφωνα με την σχετική μελέτη απελευθέρωσης των θηραμάτων. Τούτο είναι σε γνώση ακόμη και στο νέο κυνηγό.
Μετά ταύτα,
Η ως άνω καταγγελία είναι καθ΄όλα ψευδής και συκοφαντική, αντίκειται στις αρχές και στις αξίες των μελών του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων και προπάντων δεν αρμόζει στην συμπεριφορά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, στο οποίο συμμετέχουν οι καταγγέλλοντες. Για την πράξη τους αυτή, η οποία ελέγχεται εν γένει, ακόμη και πειθαρχικά επιφυλασσόμεθα παντός νομίμου δικαιώματός μας.
Σκοπός δε, της ψευδούς και συκοφαντικής αυτής καταγγελίας, είναι η προβολή τους, ενόψει των επικείμενων εκλογών της 23ης Απριλίου 2017, παρότι κατά την τρέχουσα θητεία του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, οι καταγγέλλοντες ήταν στην ουσία απόντες, αρνούμενοι να συμμετέχουν σε επιτροπές και αρνούμενοι να συναινέσουν σε αποφάσεις προς όφελος του συλλόγου μας.
Εμείς, με την παρούσα, απαντάμε όπως οφείλουμε και δεν θα επανέλθουμε για θέματα που πλήττουν την «Κυνηγετική Οικογένεια» εν όλω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Πέτρος Μηλίτσης                        Γεώργιος Καταραχιάς

 

ΤΑ ΜΕΛΗ
Χρήστος Ρουσιαμάνης
Γεώργιος Κοσμάς
Απόστολος Σταμάτης