Aπάντηση της Βασιλικής Κάκλα στη Διευθύντρια και τον σύλλογο του 5ου ΓΕΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ κας ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΑΚΛΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 5ου ΓΕΛ.

Αξιότιμη κα Διευθύντρια

Αξιότιμοι  εκπαιδευτικοί του 5ου ΓΕΛ

Αξιότιμοι γονείς και κηδεμόνες

Όπως γνωρίζετε, μετά την άρση της αναστολής λειτουργίας των σχολείων λάβατε ,όπως και όλα τα σχολεία της ελληνικής επικράτειας, έγγραφα  και οδηγίες, από το ΥΠΑΙΘ και τον ΕΟΔΥ σχετικά με την επαναλειτουργία τους.

Στο υλικό της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι Covid-19 υπάρχουν συνοπτικές οδηγίες σε μορφή Check list για τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και συμπεριφοράς εντός του σχολείου που αφορούν μαθητές και εκπαιδευτικούς, αλλά και για τα μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνουν οι γονείς σε καθημερινή βάση. Ειδικά για τους Διευθυντές των σχολείων έχουν συνταχθεί οδηγίες τόσο για την προετοιμασία του σχολείο, πριν την επανέναρξη των μαθημάτων (διαδικασίες πόροι), όσο και για την λειτουργία του σχολείου με ασφάλεια έως και την λήξη των μαθημάτων, με την εντολή να προωθηθούν στα προσωπικά e-mail των εκπαιδευτικών των σχολείων τους. Οδηγίες έχουν επίσης σταλεί  και για τη  διαδικασία καθαρισμού και εφαρμογής απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες του σχολείου  όπως επίσης και  για την  καθαριότητα των  σχολείων.

Το ΥΠΑΙΘ έχει αποστείλει εγγράφως  επακριβείς και παραστατικές οδηγίες για την σωστή τοποθέτηση των μαθητών στα θρανία , για τον αερισμό των χώρων , για τα διαλείμματα ,  για την είσοδο, την παραμονή και την έξοδο από τις τάξεις για τον διαμοιρασμό των αντικειμένων ,για την υγιεινή των εργαστηριακών χώρων κλπ.

Επιπλέον απέστειλε σε όλους τους δήμους της χώρας αντισηπτικά τζελ για τους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Επίσης όρισε διπλή καθαριότητα κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος.

Εγώ προσωπικά  έχω έρθει σε επικοινωνία με τους Δημάρχους( για το δικό σας σχολείο με το Δήμαρχο κ. Δημήτριο Παπαστεργίου)  για τη διάθεση  του προσωπικού καθαριότητας των δημοτικών σχολείων,  όσο αυτά παραμένουν κλειστά, στα γυμνάσια και τα Λύκεια  και έχει εξασφαλιστεί με την πρόθυμη ανταπόκρισή τους ,αυτή η δυνατότητα. Έχω ζητήσει επίσης μέσω της επιχορήγησης των λειτουργικών δαπανών των σχολικών επιτροπών, να εξασφαλιστούν στα σχολεία επαρκείς ποσότητες καθαριστικών, υγρών απολύμανσης και αντισηπτικών τζελ, μασκών κλπ,  τα οποία και η διεύθυνση του σχολείου πρέπει να φροντίσει να προμηθευτεί ή και να ανανεώσει με χρήματα της σχολικής της επιτροπής.

Ειδικά  πρωτόκολλα   έχουν συνταχθεί  και σας έχουν αποσταλεί και για την αντιμετώπιση σοβαρών καταστάσεων, τα οποία απαιτούν άμεση αντιμετώπιση.

κ Διευθύντρια

Γνωρίζετε ότι όλο το υλικό οδηγιών που απεστάλη από το Υπουργείο στο σχολείο σας, έπρεπε να διαμοιραστεί στο εκπαιδευτικό προσωπικό και να προετοιμάσετε τη σχολική σας μονάδα για την  επαναλειτουργία της, εφαρμόζοντας τις οδηγίες αυτές για την ασφάλειά της. Επίσης των οδηγιών  αυτών έπρεπε να λάβουν γνώση όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς δηλ οι γονείς και οι μαθητές.

Θέλουμε  να υπενθυμίσουμε ότι το υλικό, καθώς και επιπλέον πολυμεσικό υλικό θα  είναι αναρτημένο στο site του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και στην ιστοσελίδα της  ΔΔΕ Τρικάλων και φαντάζομαι και στην ιστοσελίδα του σχολείου σας, ώστε να έχει πρόσβαση όλη η σχολική κοινότητα. Σας έγινε γνωστή επίσης τηλεφωνική γραμμή ιατρικής και ψυχολογικής στήριξης του ΕΟΔΥ.

Τέλος , σας ενημερώσαμε ήδη, ότι για  την παρακολούθηση και υποστήριξη της λειτουργίας των σχολικών μονάδων έως τη λήξη του διδακτικού έτους  έχει συσταθεί στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, σύμφωνα με οδηγίες του ΥΠΑΙΘ ,  αρμόδια ομάδα , προκειμένου να συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για τη λειτουργία των σχολείων και την αντιμετώπιση  πιθανών προβλημάτων, που θα προωθεί στους αρμόδιους φορείς.

Αξιότιμη κα Διευθύντρια

Αξιότιμοι  εκπαιδευτικοί του 5ου ΓΕΛ

Κατόπιν των όσων σας ανέφερα παρακαλώ να εφαρμόσετε επακριβώς τις οδηγίες που απεστάλησαν από το ΥΠΑΙΘ  και τον ΕΟΔΥ και να στηρίξετε τους μαθητές μας , μετά από μια πρωτόγνωρη φάση  εγκλεισμού  και  αποκοινωνικοποίησης , να ξαναβρούν στο χώρο του σχολείου μια ανοιχτή αγκαλιά και μια συνέχεια στην εκπαίδευσή τους. Είμαι βέβαιη για την ανταπόκρισή σας.

Αξιότιμοι γονείς και κηδεμόνες

Είμαι βέβαιη, πως αφού ενημερωθείτε με τις σχετικές οδηγίες που έχουν αποσταλεί, θα συνεργαστείτε με τους εκπαιδευτικούς και θα στηρίξετε τα παιδιά σας, να ξαναπιάσουν το νήμα που οδηγεί  στο δρόμο της μάθησης και της εκπαίδευσης, γιατί πραγματικά το έχουν ανάγκη.

Θα είμαι στη διάθεσή σας

Βασιλική  Κάκλα

Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων