Απάντηση της διοίκησης του νοσοκομείου Τρικάλων σε δημοσίευμα

Με αφορμή δημοσίευμα σε τοπική ιστοσελίδα, στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 περί δικαίωσης
ιδιωτικής εταιρίας καθαριότητας, θεωρούμε υποχρέωσή μας για την αποκατάσταση της
αλήθειας και προς ορθή ενημέρωση των αναγνωστών, να γνωστοποιήσουμε τα εξής:

Η δημοσιοποιηθείσα έκθεση επί κατασταλτικού ελέγχου δαπανών, αναφέρεται μόνο στις
δαπάνες εκκαθαρισμένων και εξοφλημένων παραστατικών της συγκεκριμένης σύμβασης,
εμπίπτουσες σε συγκεκριμένες νομιμοποιητικές διατάξεις δαπανών.

Σε καμία περίπτωση δεν αναφέρεται σε νομιμότητα ισχύος της σύμβασης.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων