Απάντηση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τις σχολικές εκδρομές

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΣΤΟ ΑΠΟ 28/11/2019  ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2019-2020 η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων (Δ.Δ.Ε.),  όπως κάθε χρόνο, θέτει υπόψη των σχολικών μονάδων, με το υπ΄αρ. πρωτ. 8756/Φ.5.5. έγγραφό της  με θέμα: «Εφαρμογή Υπουργικής απόφασης σχετικά με εκδρομές και  εκπαιδευτικές-επισκέψεις-Διευκρινήσεις σχετικά με τις εκδρομές»,  τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται για να πραγματοποιούνται μετακινήσεις μαθητών –εκπαιδευτικών  με ασφάλεια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα(Υπουργική  απόφαση Υ.Α.33120/ΓΔ4/2017-ΦΕΚ681/τ.Β΄/06-03-2017).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά κατηγορία εκπαιδευτικής επίσκεψης είναι σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση  και προσκομίζονται από τα σχολεία στη ΔΔΕ προς έγκριση της μετακίνησης.

Για τις όποιες παρατηρήσεις εγείρετε, σχετικά με τη διαδικασία της προκήρυξης, τις προδιαγραφές κάθε μετακίνησης, του μέσου μετακίνησης, του καταλύματος και άλλα,  όπως αυτά καθορίζονται στην προκήρυξη της μετακίνησης, με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων του κάθε σχολείου, επισημαίνουμε ότι:

Α. Ο Σύλλογος διδασκόντων και ο  Διευθυντής μπορούν να θέτουν πρόσθετες προδιαγραφές για το μεταφορικό μέσο, στην   προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος (άρθρο13 ΥΑ),έχοντας προς τούτο τη διακριτική  ευχέρεια.

Β. Επίσης ο Διευθυντής του σχολείου και ο Σύλλογος διδασκόντων μπορούν να προσδιορίζουν  τον τόπο του καταλύματος, που η σχολική μονάδα επιλέγει για τη συγκεκριμένη μετακίνηση,  ώστε να  εξυπηρετείται  καλύτερα  το πρόγραμμα, ο σκοπός της επίσκεψης, η διαμονή και  η ασφαλής μετακίνηση  των μαθητών στους προορισμούς της εκπαιδευτικής επίσκεψης.

Γ. Το σχολείο υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο13 παρ.4 να αναρτά στον πίνακα και στην ιστοσελίδα τις προσφορές των τουριστικών γραφείων, τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού  που υπογράφηκε και τον αριθμό ασφαλιστικής σύμβασης επαγγελματικής ευθύνης.

Η σύμβαση λοιπόν, που υπογράφεται και αναρτάται περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τον αριθμό κυκλοφορίας του λεωφορείου και το όνομα  του οδηγού ή των οδηγών, που δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα.

Αυτά τα στοιχεία, καταγράφονται στο συμπληρωματικό πρακτικό που συντάσσει ο Διευθυντής και στη συνέχεια δίδονται στην Τροχαία για τη διενέργεια του Τροχονομικού ελέγχου.

Εκ μέρους της ΔΔΕ, η οποία  έχει την ευθύνη της έγκρισης της μετακίνησης, όπως προτείνεται από το σχολείο, ζητείται τα τελευταία τρία (3) έτη ένα επιπλέον έγγραφο, η  δήλωση-βεβαίωση του ιδιοκτήτη του πρακτορείου  ότι απασχολεί τους οδηγούς με όλες τις νόμιμες  προϋποθέσεις, για το λόγο ότι υπήρξαν  καταγγελίες  που οι νόμιμες προϋποθέσεις δεν τηρήθηκαν.

Δεν αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, για ποιό λόγο ο κ. Πρόεδρος, μετά την αυστηροποίηση του νέου  ΚΟΚ, αρνείται επανειλημμένα να καταθέσει  το σχετικό  έγγραφο,  για την καταλληλότατα του οδηγού- των οδηγών  του, γεγονός  που εγείρει εύλογα ερωτήματα για την εμμονή του σε αυτό το μείζονος σημασίας θέμα που αφορά τη διασφάλιση της μετακίνησης μαθητών –εκπαιδευτικών .

-Τι θα απαντούσε στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς που ανησυχούν για τις μετακινήσεις των παιδιών  τους;

 – Για ποιό λόγο το προφανές και εύλογο, δηλαδή η καταλληλότητα του οδηγού  ή των οδηγών δε βεβαιώνεται ΜΟΝΟ από τον κ. Πρόεδρο, σε αντίθεση με τα μέλη του  συλλόγου που εκπροσωπεί, τα οποία προσκομίζουν το σχετικό έγγραφο;

– Έχει κάποιους λόγους που εμμένει  σ΄ αυτή την άρνηση- ένσταση, επιλέγοντας το δρόμο της έντασης και των δια του τύπου καταγγελιών;

Προφανώς υπάρχουν λόγοι γι΄ αυτή την αντίδραση, τους οποίους αδυνατούμε να κατανοήσουμε.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, ο Διευθυντής του σχολείου οφείλει να ενημερώνει την Τροχαία για  τον Τροχονομικό έλεγχο, προ της αναχώρησης των μαθητών του.

Ο κ. Πρόεδρος παρεκτρέπεται  όταν εγκαλεί τη ΔΔΕ Τρικάλων ότι  δήθεν επιδιώκει να αναλάβει το έργο  της Ελληνικής Αστυνομίας. Η ΔΔΕ  Τρικάλων,  με  διακριτούς ρόλους, συνεργάζεται άριστα με την Ελληνική Αστυνομία και την Τροχαία, η οποία προβαίνει πάντα σε Τροχονομικούς ελέγχους δια των αρμοδίων οργάνων της πριν την αναχώρηση των οχημάτων που μεταφέρουν μαθητές.

κ. Πρόεδρε,

Επειδή δημιουργείτε επανειλημμένα θέματα, με  αιτήματα που δεν εναρμονίζονται με τα προβλεπόμενα και από το νόμο οριζόμενα και δια του τύπου επιτίθεσθε και προσβάλλετε τη ΔΔΕ Τρικάλων,

επειδή, για προσωπικούς προφανώς λόγους, μέσω των δημοσιευμάτων καλλιεργείτε κλίμα αντιπαλότητας και σύγκρουσης, και πραγματικά δεν  αντιλαμβανόμαστε το λόγο,

επειδή η σχέση  και η συνεργασία μας με τα μέλη του  συλλόγου σας, όλα αυτά τα έτη, ήταν και παραμένει  άριστη, όπως αυτό προκύπτει από τις αξιολογικές εκθέσεις των μετακινούμενων σχολικών   μονάδων, που μας υποβάλλονται

Για το λόγο αυτό

Θεωρώντας ότι προβάλλετε και κοινοποιείτε προσωπικές απόψεις και θέσεις, τις οποίες, επαναλαμβάνουμε, ότι αδυνατούμε να κατανοήσουμε, σας ενημερώνουμε ότι, εκ της θέσεώς μας είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε σε όλες εκείνες τις ενέργειες, που διασφαλίζουν και θωρακίζουν τις ασφαλείς και ποιοτικές μετακινήσεις των μαθητών μας και των εκπαιδευτικών μας.

 

Η ΔΙΕΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ  Δ.Δ.Ε. Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΚΛΑ