Απάντηση Καλαφάτη στον Βλαχογιάννη

 

 

 

 

blaxogianis_ilias

 

 

 

Aπάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη στην αναφορά του βουλευτή Τρικάλων Ηλία Βλαχογιάννη σχετικά με τη «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Δυτικής Θεσσαλίας».

Συγκεκριμένα αναφέρει:

Στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ έχει υποβληθεί προς περιβαλλοντική αδειοδότηση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Δυτικής Θεσσαλίας στη θέση Ημεροβίγλι Παλαιοσαμαρίνας στο Ν. Τρικάλων» (α.π.ΕΥΠΕ 200989/30-7-2012), το οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί σε περιοχή που εντάχθηκε στο Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000 με την ΚΥΑ 37338/1807/Ε.103/2010 (ΦΕΚ 1496/Β/2010).

Η ΕΥΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο της σχετικής κείμενης νομοθεσίας και γνωμοδοτήσεων, απ όπου προκύπτουν κάποια θέματα που επιδέχονται ερμηνείας, έκρινε σκόπιμο να ζητήσει οδηγίες και προωθείται ερώτημα προς το Ν.Σ.Κ.

Η διευκρίνιση των ενδεχόμενων αντιφάσεων δεν αποτελεί γραφειοκρατική εμπλοκή αλλά γίνεται προς την κατεύθυνση της διασφάλισης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, είναι προς όφελος της προωθούμενης Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων, η υλοποίηση της οποίας είναι απαραίτητη για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων της εξυπηρετούμενης περιοχής.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

Σταύρος Καλαφάτης

 

 

.