Απαγόρευση κυκλοφορίας: Δείτε και τυπώστε τα έντυπα για τις μετακινήσεις

Άνοιξε το forma.gov.gr και σε αυτό υπάρχουν όλα τα έντυπα δήλωσης μετακίνησης.

Έτσι, από το Σάββατο 07/11/2020 έως και τις 30 /11/2020 οι πολίτες της χώρας θα πρέπει να συμπληρώνουν τους τύπους εγγράφων ανάλογα με τον λόγο μετακίνησής τους.