Αντιδήμαρχος καθαριότητας : Τηλεφωνήστε μας πριν εναποθέσετε τα κλαδιά ….

kladia1

Το αρνητικό φαινόμενο της εναπόθεσης κλαδιών και προϊόντων κλαδέματος, «εκεί και ως έτυχε» παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις.

 Η Δημοτική Αρχή, παρακαλεί τους συμπολίτες/σες, πριν εναποθέσουν κλαδιά κλπ, όπου τύχει, να επικοινωνούν με τις Υπηρεσίες του Δήμου, ούτως ώστε η αποκομιδή τους να γίνεται άμεσα, χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα στη Λειτουργία της Πόλης.

 

Επικοινωνία:   «ΔΗΜΟΣΘeΝΗΣ»    τηλ.:8001117800

Γραφείο Αντιδημάρχου Καθαριότητας τηλ:2431033404

Υπηρ. Καθαριότητας τηλ:2431076611