Ανταλλαγή

xeria_enomena

 

 

 

 

Νέο σοβαρό θέμα ανοίγει. Βουλευτές γα να μη κατηγορηθούν για οικογενειοκρατία ανταλλάσουν τους μετακλητούς ειδικούς συμβούλους που οι ίδιοι διορίζουν . Με αλλά λόγια ..ΑΛΛΑΞΟΚΩΛ……

 

Ο Φ Ι Σ