«Ανοίγει» η κοίτη του Πηνειού στο Βαλομάνδρι

Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο του καθαρισμού της κοίτης του ποταμού Πηνειού και της προστασίας της γέφυρας στην περιοχή των Ρογγίων.

Hδη από χθες εγκαταστάθηκαν συνεργεία στο ύψος της γέφυρας και ανοίγουν την κοίτη του Πηνειού ποταμού. Το έργο αυτό θα μεγαλώσει αρκετά η κοίτη του ποταμού στο ύψος της περιοχής του Βαλομανδρίου, με αποτέλεσμα την ομαλότερη ροή και την αποφυγή πλημμυρών όπως αυτή του 2016.

Οι εργασίες αποκατάστασης των αναχωμάτων έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί στην περιοχή.

Όλες οι εργασίες κινούνται στη λογική της αντιμετώπισης του προβλήματος, ώστε οι κάτοικοι  του Βαλομανδρίου και Φωτάδας να είναι θωρακισμένοι απέναντι στις πλημμύρες.