Ανοιχτή η λαική αγορά στην Πύλη

Μετά τα τελευταία μέτρα της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της Λοίμωξης του κορωνοϊού  COVID-19,

Ανακοινώνουμε ότι:

Ανοικτή θα είναι την Παρασκευή, 27 του μηνός Μαρτίου 2020, η εβδομαδιαία Λαϊκή Αγορά της Πύλης, στην έδρα του Δήμου Πύλης.

Θα πωλούνται μόνο προϊόντα που έχουν σχέση με είδη διατροφής  και χαρτικά.

Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών θα είναι πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.

Επισημαίνουμε, μία φορά ακόμη και στους παραγωγούς και στους δημότες μας, να τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.

Η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Πύλης θα ελέγξει την τήρηση των παραπάνω.