Ανατροπή: Αυτές είναι οι αλλαγές στο νόμο για τις αυτοδιοικητικές εκλογές

Oριστικό στις 12 Μαρτίου  θα κατατεθεί στη Βουλή για ψήφιση τροπολογία που θα προβλέπει την αύξηση των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων των συνδυασμών, την κατάργηση του επικεφαλής στις Τοπικές Κοινότητες και την περιφερειακή ψήφο των δημοτικών συμβούλων .

Ο αριθμός των υποψηφίων θα είναι τουλάχιστον ίσος με το αριθμό των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου του αντίστοιχου δήμου και θα παρέχεται η δυνατότητα να είναι αυξημένος κατά 50%.

Η  σημαντική αλλαγή  είναι πως πρόεδρος, στα τοπικά συμβούλια των κοινοτήτων θα εκλέγεται εκείνος ο υποψήφιος που θα έρθει πρώτος σε σταυρούς προτίμησης από τον συνδυασμό που θα συγκεντρώσει το 50%+1 των ψήφων.

Καταρχάς τα τοπικά συμβούλια βαφτίζονται πλέον κοινοτικά. Αλλάζει όμως ριζικά ο τρόπος εκλογής και ο αριθμός των τοπικών συμβούλων.

Μεμονωμένος υποψήφιος δεν μπορεί να υπάρξει. Πρέπει να υπάρχει συνδυασμός με υποψηφίους κοινοτικούς συμβούλους.

Ελάχιστος αριθμός υποψηφίων για τα πενταμελή συμβούλια 5 μέγιστος 6 , και για τα επταμελή συμβούλια ελάχιστος αριθμός 7 μέγιστος 9

Πάντα με ποσόστωση γυναικών 40%. Στα 5μελή2 ελάχιστο στα 7μελη 3 ελάχιστο.

Οι εκλογές θα γίνουν σε χωριστή κάλπη και ξεχωριστά ψηφοδέλτια και τελειώνουν την πρώτη Κυριακή.