Αναστολή λειτουργίας του Νηπιαγωγείου Αγιοφύλλου λόγω κρουσμάτων

Αναστολή λειτουργίας του 1/θεσίου Νηπιαγωγείου Αγιοφύλλου Τρικάλων,λόγω κρουσμάτων COVID-19.

Ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων αποφασίζει την αναστολή λειτουργίας του 1/θεσίου Νηπιαγωγείου Αγιοφύλλου Τρικάλων μεκωδικό9450131, για 5 ημέρες, από 16-2-2022 έως και 21-2-2022 και την έναρξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.