Αναστολή λειτουργίας τμημάτων σε σχολεία των Τρικάλων

Tην αναστολή λειτουργίας του 9 ου Νηπιαγωγείου Τρικάλων, με κωδικό 9450279, για 14
ημέρες, από 12/2/2021 έως και 25/2/2021 και την έναρξη της σύγχρονης εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19, αποφάσισε ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων.

Για τον ίδιο λόγο αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας των Δ1 και ΣΤ2 τάξεων του 12ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων, με κωδικό 9450006, για 14 ημέρες, από 12/2/2021 έως και 25/2/2021 και την έναρξη της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Επίσης αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας του 1/θέσιου Νηπιαγωγείου Πυργετού Τρικάλων, με κωδικό 9450004, για 14 ημέρες, από 11/2/2021 έως και 24/2/2021 και την έναρξη της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.