Αναστολή λειτουργίας της Γ΄ τάξης του 11ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων

Ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων αποφάσισε,  την αναστολή λειτουργίας της Γ΄ τάξης του 11ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων, με κωδικό 9450212, για 14 ημέρες, από 1/2/2021 έως και 14/2/2021 και την έναρξη της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.