Αναστολή λειτουργίας της Δ΄ τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων

Αναστολή λειτουργίας της Δ΄ τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων λόγω
κρουσμάτων COVID-19.
Ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας της Δ’ τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων με κωδικό
9450217, για 10 ημέρες, από 04-10-2021 έως και 13-10-2021 και την έναρξη της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης