Αναστολή λειτουργίας τάξης του Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου «Εκπαιδευτήρια Σακκά»

Αναστολή λειτουργίας της Δ΄ Τάξης του Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου «Εκπαιδευτήρια Σακκά» Τρικάλων λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19.

Ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων αποφασίζει την αναστολή λειτουργίας της Δ΄ Τάξης του Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου «Εκπαιδευτήρια Σακκά» Τρικάλων με κωδικό 7451000, για 10 ημέρες έως και τη Δευτέρα 7-6-2021και την έναρξη της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.