Αναστολή λειτουργίας Νηπιαγωγείου Μεγ. Κεφαλοβρύσου Τρικάλων, λόγω COVID

Ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων αποφασίζει την αναστολή λειτουργίας του 1/θεσίου Νηπιαγωγείου Μεγ. Κεφαλοβρύσου Τρικάλων,λόγω κρουσμάτωνCOVID-19

Την αναστολή λειτουργίας του 1/θεσίου Νηπιαγωγείου Μεγ. Κεφαλοβρύσου Τρικάλων μεκωδικό 9450309, για 5 ημέρες, από 04-04-2022 έως και 08-04-2022 και την έναρξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.