Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας στο Gniewkowo της Πολωνίας

Η 1η δραστηριότητα κατάρτισης του σχεδίου Erasmus+ “Lucky ” με κωδικό 2018-1-TR01-KA204-050792, Erasmus+ projectKA2 οργανώθηκε και υλοποιήθηκε, από 27 Μαίου έως και 1 Ιουνίου 2019, στο Gniewkowo της Πολωνίας.

Ο κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και προσόντων στον τομέα της επικοινωνίας στα αγγλικά μέσω της χρήσης της μουσικής δραστηριότητας στη διαδικασία εκπαίδευσης ενηλίκων.