Αναπροσαρμόζει τα δρομολόγια το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Τρικάλων

Το Αστικό ΚΤΕΛ Τρικάλων, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες του επιβατικού κοινού, αναπροσαρμόζει και ενισχύει τα δρομολόγιά του από αυτό το Σάββατο 16 Μαΐου. Τα δρομολόγια του Σαββάτου διαμορφώνονται πλέον όπως παρακάτω: