Αναπληρωτής Πρόεδρος στο ΚΥΣΠΕ ο Χρήστος Τρικάλης

Ανασυγκροτήθηκε το Κεντρικό́ Υπηρεσιακό́ Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.),με απόφαση της υπουργού παιδείας Νίκης Κεραμέως, μετά την επιλογή νέων Διευθυντών Εκπαίδευσης ως εξής:

Ανασυγκροτούμε το Κεντρικό́ Υπηρεσιακό́ Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.) ως εξής:

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Μπαμπαρούτσης Χαράλαμπος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Π.Ε. Β’ Αθήνας, ως πρόεδρος.

2. Χουλιάρα-Σιδερά Παναγιώτα, Διευθυντής της Διεύθυνσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως αντιπρόεδρος.

3. Μπελαδάκης Εμμανουήλ, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου, ως μέλος.

4. Γραμματικού Καλλιόπη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια στο 11ο ΔΣ Π. Φαλήρου, ως μέλος.

5. Καλογεράκη Ευαγγελία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια στο 1ο ΔΣ Βριλησσίων, ως μέλος.

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Τρικάλης Χρήστος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Π.Ε. Τρικάλων.

2. Σιούτη Θεοφανεία, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Π.Ε. Μεσσηνίας.

3. Ντρίμερης Δημήτριος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Π.Ε. Κορίνθου.

4. Ψυρή Μαρία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70,Διευθύντρια στο 1ου ΔΣ Κω.

5. Λουλουδάκης Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86, του 4ου ΔΣ Κηφισιάς.
 
Γ. Στις περιπτώσεις που στο Κ.Υ.Σ.Π.Ε. εξετάζονται θέματα υπηρεσιακής κατάστασης

α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και

β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης, αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών, μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας:

Τακτικά μέλη

1. Χριστόπουλος Γιώργος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία»