Ανακοίνωση για κατάθεση Δελτίων Απογραφής στρατεύσιμων

Καλούνται οι άρρενες γεννημένοι το έτος 2003 (οι στρατεύσιμοι κλάσεως 2024), να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (Δ/Α) στα ΚΕΠ ή στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες ή στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές, από 02 Ιανουαρίου έως και 31 Μαρτίου 2021.

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ