Ανακοίνωση του Οδοντιατρικού Συλλόγου Τρικάλων

Σας γνωρίζουμε ότι βάσει της νομοθεσίας που διέπει την άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος κάθε άμεση ή έμμεση ενέργεια διαφήμισης ή δημοσιότητας απαγορεύεται. Συνεπώς δημοσιεύσεις συναδέλφων οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια της ενημέρωσης του κοινού για επιστημονικές εξελίξεις και ενέχουν χαρακτήρα προσωπικής προβολής είναι απολύτως παράνομες-πολλώ δε όταν δημιουργούν την αίσθηση της μοναδικότητας ή της υπεροχής του προβαλλομένου έναντι των υπολοίπων.

Σε κάθε περίπτωση θα σας παρακαλούσαμε πριν προβείτε σε οποιαδήποτε δημοσίευση αναφορικά με μέλη μας να καθίσταται σαφές ότι τυγχάνουν της απολύτου εγκρίσεως του ΔΣ του συλλόγου μας. Εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε αμφιβολίες είμαστε στη διάθεσή σας για διευκρινήσεις. Επίσης να σας υπενθυμίσουμε ότι οι καταχωρήσεις που αφορούν αναγγελία έναρξης επαγγέλματος ή αλλαγής έδρας έχουν συγκεκριμένο τύπο (μονόστηλο 5cm) και περιεχόμενο (ονοματεπώνυμο, τίτλο και αναγνωρισμένη ειδικότητα , διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας και ώρες λειτουργίας, συμβάσεις με ταμεία καθώς και ακαδημαϊκούς τίτλους) και δημοσιεύονται για 6 και 3 μήνες αντίστοιχα

 

 

Για το Δ.Σ. του συλλόγου

 

Ο πρόεδρος                                                                    Ο γεν. γραμματέας

Ντουρτούνης Κωνσταντίνος                                             Γαλάνης Βασίλειος