Ανακοίνωση του νοσοκομείου Τρικάλων για το βιντεοκυστεοσκόπιο για την Ουρολογική κλινική

Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων ανακοινώνει ότι διαθέτει πλέον ένα εύκαμπτο βιντεοκυστεοσκόπιο για το Ουρολογικό Τμήμα, για να μην είναι επώδυνη η εξέταση για τους ασθενείς και να γίνεται ακριβής, έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση.
Ο Συντονιστής Διευθυντής της Ουρολογικής Κλινικής, κ. Κ. Μπαμπαλιάρης επεσήμανε ότι το αίτημα για την προμήθεια του μηχανήματος ήταν πάγιο αίτημα της Κλινικής, αλλά κανείς μέχρι σήμερα δεν είχε ενδιαφερθεί πραγματικά και κανείς δεν είχε σκύψει πάνω από τα προβλήματα και τις πραγματικές ανάγκες της Ουρολογικής. Για το λόγο αυτό ευχαρίστησε τον Διοικητή του Νοσοκομείου, τον κ. Δ.Παρθένη για την ευαισθησία και την ουσιαστική συμβολή του στην προμήθεια του βιντεοκυστεοσκοπίου.

Το βιντεκυστεοσκόπιο έχει υψηλή ακρίβεια και μπορεί να δείχνει εικόνα ικανοποιητική σε όλα τα σημεία της ουρήθρας του ασθενούς και κυρίως χωρίς να είναι επώδυνο, αφού είναι εύκαμπτο και μαλακό. Ακολουθεί την πορεία της ουρήθρας και επειδή έχει καμπύλες, έχουμε και ικανοποιητική εικόνα της κατάστασης της κύστης. Αλλά και στον καρκίνο της κύστης μπορούμε να διακρίνουμε ακριβώς τα όριά του και να εντοπιστεί ακριβώς.

Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων έχει πάντα προτεραιότητα τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας Υγείας.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ