Ανακοίνωση του Γεωπονικού συλλόγου Τρικάλων σχετικά με τα φυτά

Επιστολή εστάλη από τον Γεωπονικό Σύλλογο Τρικάλων στις αρμόδιες αρχές σχετικά με την εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού από φυτωριακές επιχειρήσεις.

Αναλυτικά στην επιστολή αναφέρουν:

Το τελευταίο διάστημα στις λαϊκές αγορές στους 4 Δήμους της Περιφερειακής ενότητας Τρικάλων παρατηρείται το φαινόμενο της εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού και συγκεκριμένα  κηπευτικών, καλλωπιστικών φυτών και ανθέων από φυτωριακές επιχειρήσεις και πλανόδιους πωλητές.

Προκειμένου να ενημερωθεί το καταναλωτικό κοινό, θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι όπως προβλέπεται από το ΠΔ159 – 241/5-11-2014 και το ΦΕΚ 616/11-3-2014, οι φυτωριακές επιχειρήσεις πρέπει να απασχολούν υπεύθυνο επιστήμονα πτυχιούχο Γεωπόνο ΠΕ ή ΤΕ, ειδικότητας σχετικής με τη δραστηριότητα της επιχείρησης. Ο υπεύθυνος επιστήμονας μπορεί να είναι πλήρους ή και μερικής απασχόλησης, αρκεί ο χρόνος εργασίας να είναι τουλάχιστον 10 ώρες ανά εβδομάδα, καθώς είναι απαραίτητη η αυτοπρόσωπη παρουσία του κατά τα κρίσιμα στάδια παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού.

Ο Γεωπονικός Σύλλογος Τρικάλων προτρέπει τους καταναλωτές να επιλέγουν για την προμήθεια πολλαπλασιαστικού υλικού τα Γεωπονικά καταστήματα, καθώς και τις φυτωριακές επιχειρήσεις  που τηρούν τις κείμενες διατάξεις, ώστε να αγοράζουν απαλλαγμένα από ασθένειες φυτά και να είναι βέβαιοι ότι προμηθεύτηκαν τα υβρίδια και τις ποικιλίες που οι ίδιοι ζήτησαν.

Καλούμε επίσης τις αρμόδιες αρχές να επιδείξουν την σχετική ευαισθησία και να προβούν σε ελέγχους με στόχο την προστασία  των  καταναλωτών και την ενίσχυση της απασχόλησης των Γεωπόνων, όπου τα ποσοστά ανεργίας είναι εξαιρετικά υψηλά.

Τα μέλη του Γεωπονικού Συλλόγου είναι στη διάθεση του κοινού, αλλά και των ιδιοκτητών φυτωριακών επιχειρήσεων, προκειμένου να ενημερωθούν και να επιλέξουν σωστά και με ασφάλεια.

                                Για τον Γεωπονικό Σύλλογο

Η Πρόεδρος                                                                                       Ο Γεν. Γραμματέας

 

 

Φωτάκη Έφη                                                                                      Κυριάκης Γεώργιος