Ανακοίνωση πρόσκληση ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπ. στο ΣΕΠ Ηρακλείου

aspaseis-150x120

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017

Ανακοινώνεται ότι στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης (Σ.Ε.Π.) για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017 απαιτείται να καλυφθούν με απόσπαση θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των ελληνόφωνων τμημάτων καθώς και θέσεις για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα. Οι θέσεις αυτές περιγράφονται στην Πρόσκληση ενδιαφέροντος που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Τρικάλων, http://dide.tri.sch.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση απόσπασης μέσω της Διεύθυνσης που ανήκουν οργανικά, στο Τμήμα Β’ Διοίκησης Προσωπικού της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών σχολείων (ΔΙΠΟΔΕ ΞΜΣ) της Κ.Υ του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων από 21-8-2015 έως 27-8-2015.

Η Διευθύντρια Δ/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων

Βασιλική Κάκλα

.