Ανακοίνωση Λαϊκής Αντίστασης- ΑΑΣ Τρικάλων: Κάτω το νέο μνημόνιο ΕΕ- ΔΝΤ – Κυβέρνησης!

aas logo

Στα γρήγορα και στα μουλωχτά του Δεκαπενταύγουστου, η κυβέρνηση κατέληξε σε συμφωνία και υπογραφή νέου αντιλαϊκού μνημονίου με τους ιμπεριαλιστές.

Ο ελληνικός λαός βρίσκεται αντι­μέ­τω­πος με ένα τρίτο μνη­μό­νιο άγριων αντι­λαϊκών μέτρων, ακό­μα μεγα­λύ­τερης εξάρτησης και αφαί­μα­ξης της χώρας μας από τους ιμπε­ριαλιστές-δυνάστες της ΕΕ και του ΔΝΤ. Ένα μνη­μό­νιο που φέρνει τη βούλα της κυ­βέρ­νησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και των κομ­­μάτων του «ΝΑΙ» στο δη­μο­ψή­φι­σμα.

Όλοι μαζί έδειξαν πόσο χοντρά κορόιδεψαν το λαό τις μέρες του δημοψηφίσματος, αφού μέσα σε μια νύχτα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, μετέτρεψε το «Όχι» σε ένα εξευτελιστικό «Ναι».

Ένας ατέλειωτος κατάλογος σκληρών μέτρων που η κυ­βέρνηση δεσμεύτηκε και έδωσε ακόμα και πολιτικές εγγυήσεις στην ΕΕ, στην ΕΚΤ και στο ΔΝΤ να τα πε­ράσει με μεγάλη ταχύτητα, θα προστεθούν στα μέτρα των προ­η­γούμενων μνημονίων και θα πέσουν σαν τσε­κούρι πάνω στα ελάχιστα εναπομείναντα δικαιώματα των εργα­ζο­μέ­νων και του λαού. Ο νέος γύρος της βάρ­βαρης αντι­λαϊ­κής και αντεργατικής επίθεσης θα πλήξει όλα τα λαϊκά στρώ­ματα: τους εργαζόμενους, τους συ­ντα­ξι­ού­χους, την αγροτιά, τους μικρούς επαγ­γελ­μα­τίες. Νέες αντιδραστικές ανατροπές στα εργατικά δι­και­ώ­ματα, που ακουμπάνε το σύνολο των λαϊκών κατακτήσεων. Ακόμα με­γα­λύ­τερη μείωση των συντά­ξεων. Συνέχιση και διό­γκω­ση της φο­ροληστείας (αύξηση του ΦΠΑ, βαρύ φο­ρο­χα­ρά­τσω­μα των αγροτών κ.λπ.). «Ενισχυμένο πρό­γραμμα ιδι­ω­τι­κο­ποι­ήσεων», που επι­βάλ­λει τη με­τα­τρο­πή της πε­­ρι­ου­σίας της χώρας σε υποθήκη για τους ιμπε­ρια­λι­στές κ.ά.
Το μπαράζ των εφαρμοστικών νόμων που θα επακο­λου­θή­σουν το επόμενο διάστημα, τόσο σαν εφαρμογή των «προαπαιτούμενων» που απαίτησε η τρόικα και δέχτηκε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όσο (στη συνέχεια) και σαν υποχρέωση απέναντι στο πρόγραμμα δανει­σμού της Ελ­λάδας, προ­δια­γράφουν ακόμα πιο ζοφερές μέρες για τον ελληνικό λαό.

Η πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ότι μέσα στη λυκο­συμμαχία της ΕΕ και με τη «διαπραγμάτευση» με τους «θε­σμούς» θα έβγαζε τον ελλη­νικό λαό από τα μνη­μόνια, απο­δείχτηκε μια με­γά­λη απάτη που θα πλη­ρώσουν ακριβά ο λαός και οι εργαζόμενοι, αν δεν αντι­στα­θούν.

Γιατί σε αυτούς πέφτει τώρα πια το βάρος της αντίστα­σης στη νέα επί­θεση που ξεκινά. Μακριά από τις αυτα­πάτες που καλ­λι­έρ­γησε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και μακριά από τις αυταπάτες που συνεχίζουν να σπέρ­νουν οι «μετα­νο­η­μένοι», δια­φω­νούντες του ΣΥΡΙΖΑ – η λεγόμενη Αριστερή Πλατφόρμα και άλλοι – που χρό­νια τώρα συνέ­βα­λαν στον ιδεολογικό και πολιτικό αφο­πλι­σμό του λαϊ­κού-εργατικού κι­νή­μα­τος, που όλο το προηγούμενο διάστημα δημιούργησαν τεράστιες αυταπάτες για τον πραγματικό ρόλο της ΕΕ σαν ιμπεριαλιστικό μηχανισμό και συνέβαλαν αποφασιστικά στη διαμόρφωση της σημερινής κυβερνητικής πλειοψηφίας. Και, σαν να μην κατάλαβαν τίποτα από το στραπάτσο, συνεχίζουν να κινούνται στην αδιέξοδη γραμμή της «αριστερής κυβέρνησης» αναπαράγοντας αυταπάτες και αδιέξοδα. Διέξοδος για το λαό δεν μπορεί ν΄ αποτελέσει επίσης ούτε η γραμμή των «μεταβατικών προγραμμάτων» που προβάλουν διάφορες πλευρές (ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΜΑΡΣ) ούτε η παραπομπή στη «λαϊκή εξουσία» με την υποτίμηση των αγώνων και των αντιστάσεων του σήμερα, αλλά και με την άλλου τύπου αναπαραγωγή κοινοβουλευτικών αυταπατών (ΚΚΕ).

Οι εργαζόμενοι και ο ελληνικός λαός, πετώντας μακριά τις αυταπάτες, απαντώντας με θάρρος στην τρομοκρα­τία και τους εκβιασμούς των ιμπεριαλιστών και των πο­λι­τι­κών εκπροσώπων της ντόπιας μεγαλοαστικής τάξης, κα­λού­νται να στραφούν πιο αποφασιστικά, στο μόνο δρόμο που μπορεί να σπάσει τα δεσμά των μνη­μονίων, να τους βγάλει από το σημερινό τέλμα της ανεργίας, της φτώ­χειας, της λεηλασίας του τόπου. Στο δρόμο των μαζικών αγώνων και κινητοποιήσεων, στο δρόμο της υπε­ρά­σπι­σης και διεκδίκησης των ερ­γατικών και λαϊκών δι­και­ω­μά­των. Στο δρόμο της πάλης για μια χώρα πραγ­ματικά ανε­ξάρ­τητη, με το λαό αφέντη στον τόπο του!

– ΚΑΤΩ ΤΟ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΛΙΑ!
– Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ!
– Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ!
– ΟΥΤΕ ΕΕ-ΟΥΤΕ ΔΝΤ, ΚΑΤΩ ΤΑ ΔΕΣΜΑ ΤΟΥ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΥ!
– ΟΙ ΛΑΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ!

ΛΑΪΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ-ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

.