Ανακοίνωση για την συμμετοχή στην Ετήσια Εμποροπανήγυρη Δήμου Καλαμπάκας

panigiri kalabaka

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ Δ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ στις 17/7/2015 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΟΥ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ 26/6/2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 15/7/2015.

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Αντίγραφο αδείας ασκήσεως επαγγέλματος
2. Αντίγραφο Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας ή Διαβατήριο
3. Έναρξη επαγγέλματος από Δ.Ο.Υ.
4. Απόδειξη Ταμειακής Μηχανής
5. Δημοτική Ενημερότητα (για τους δημότες)
6. Αντίγραφο αποδεικτικού κατάθεσης του αντιτίμου ενοικίασης των παραπηγμάτων της Τράπεζας.
(Αριθμ. Λογ/σμού κατάθεσης του αντιτίμου της ενοικίασης παραπηγμάτων στην Τράπεζα Πειραιώς:
5615-076525-792 ΙΒΑΝ : GR72 0172 6150 0056 1507 6525 792 με την αιτιολογία «ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ Δ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» αναφέροντας και το Ονοματεπώνυμο Καταθέτη).

ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Πρίν την καταβολή του αντιτίμου ενοικίασης καθώς και την αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών παρακαλείσθε όπως προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία για την οριστικοποίηση του αριθμού των θέσεων, στην αρμόδια υπάλληλο κ. Ευαγγελία Κορδέλα τηλ. 24323-50284.

• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την σχετική αίτηση από το Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δ. Καλαμπάκας . Η αίτηση θεωρείται έγκυρη όταν κατά την υποβολή της συνοδεύεται από όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και εφόσον έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία.
• Οι ετεροδημότες, μπορούν να ζητήσουν να τους αποσταλεί η σχετική αίτηση συμμετοχής σε fax ή να την αναζητήσουν στην σχετική ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμπάκας. Εφόσον βέβαια επιθυμούν να συμμετάσχουν , θα πρέπει να την αποστείλουν συμπληρωμένη με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο fax. 24323-50282.
• Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην ανωτέρω εμποροπανήγυρη για πρώτη φορά, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν για την διαθεσιμότητα των θέσεων και τις σχετικές πληροφορίες στο τηλέφωνο 24323-50284.
• Όσοι ενδιαφερόμενοι είχαν συμμετάσχει και στην ετήσια εμποροπανήγυρη τους έτους 2014 και ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος και φέτος, δεν επιτρέπεται η αλλαγή των θέσεων.
• Σε περίπτωση που ζητηθούν επιπλέον θέσεις , θα χορηγούνται μόνο εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες.

• Οι ειδικές άδειες συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη θα χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους εφόσον έχει ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία , στον χώρο της εμποροπανήγυρης κατά την ημέρα της προσέλευσής τους.

ΡΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:
• Η προσέλευση και εγκατάσταση στον χώρο της εμποροπανήγυρης από ενδιαφερόμενους οι οποίοι δεν έχουν τα απαιτούμενα νόμιμα δικαιολογητικά και δεν έχει ακολουθηθεί η ανωτέρω διαδικασία, δεν θα επιτρέπεται και θα απομακρύνονται από τον χώρο της εμποροπανήγυρης από την υπηρεσία του Α.Τ. και την εταιρεία Security.

Σημείωση:
Επιτρέπεται η συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις και σε κατόχους άδειας επαγγελματία πωλητή βιομηχανικών ειδών των λαϊκών αγορών σε ποσοστό μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού αριθμού των προς χορήγηση αδειών της κάθε δραστηριότητας. (παρ. 6 άρθρο 26 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 233 του Ν. 4281/14)

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

.