Ανακοίνωση για την Πράξη Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης του οικισμού Καστρακίου

meteora kastraki

Στα πλαίσια της Μελέτης «Πράξη Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης του οικισμού Καστρακίου» του Δήμου Καλαμπάκας και έπειτα από την επεξεργασία των ενστάσεων και των δηλώσεων ιδιοκτησίας που υποβλήθηκαν κατά την 2η Ανάρτηση, αλλά και των νέων δεδομένων που προέκυψαν, καλούνται οι φερόμενοι ιδιοκτήτες αφού λάβουν γνώση των στοιχείων της 3ης Ανάρτησης της Μελέτης «Πράξη Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης του οικισμού Καστρακίου» (πίνακες και διαγράμματα), στα οποία περιλαμβάνονται αποτύπωση, κτηματογράφηση και τακτοποίηση των ιδιοκτησιών της περιοχής με στοιχείο Β, να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης.

Πληροφορίες Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Καστρακίου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

.