Ανακοίνωση για πρόσληψη γιατρού

giatroi 15

Η ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ατόμου ΠΕ ΙΑΤΡΟΥ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της έως 30/11/2015, για την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Ειδικότερα:

• Τόπος υλοποίησης : Τρίκαλα
• Τίτλος Πράξης : «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Τρικκαίων»
• Δομή: Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων
Η αναλυτική παρουσίαση των θέσης, ολόκληρη η Ανακοίνωση και η σχετική Αίτηση Συμμετοχής υπάρχουν στα γραφεία της ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε, Συγγρού 32, Τρίκαλα, (2ος όροφος).
Επίσης βρίσκονται αναρτημένα στις ακόλουθες διευθύνσεις:
 στην ιστοσελίδα της ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε (www.syn-eirmos.gr)
 στο Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ Τρικάλων
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι/ες πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 να μην έχουν υπερβεί το 30ο έτος της ηλικίας τους
 να είναι άνεργοι/ες με Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ
 να είναι Έλληνες/ίδες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες/τριες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Πτυχίο Ιατρικής Σχολής
• Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος
• Πιστοποιημένη Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Β2, τουλάχιστον)
• Πιστοποιημένη Γνώση χειρισμού Η/Υ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση Συμμετοχής και να την υποβάλουν ή να τη στείλουν έως και την 29η Ιουνίου 2015, στη διεύθυνση: ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε, Συγγρού 32, 42100-Τρίκαλα, (2ος όροφος).
Πληροφορίες δίδονται καθημερινά, από τις 10:00π.μ. ως τις 15:00μ.μ. στην παραπάνω διεύθυνση καθώς και στο τηλ. 24310 73374.

.