Ανακοίνωση Εξετάσεων Φαρμακοποιών για την Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φαρμακοποιούς που επιθυμούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι στις εξετάσεις της περιόδου  ΙΟΥΛΙΟΥ 2017, που θα πραγματοποιηθούν στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ προκειμένου να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, ότι οφείλουν να καταθέσουν  τα  δικαιολογητικά  τους  το  αργότερο μέχρι  και  τις 23-06-2017 στο γραφείο 236, 2ος όροφος, τηλ. 2431046236.

– πληροφορίες για τα δικαιολογητικά στο 2431046236

– παράβολο εξετάσεων μόνο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων της Θεσσαλονίκης (Ερμού & Καρ. Ντήλ γωνία)