Αναγόρευση Αρχιτέκτονα-Πολεοδόμου κ. Ιωάννη Ν. Πυργιώτη

1123455566

Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 18.30, στο Αμφιθέατρο του ΤΜΧΠΠΑ, στο Πεδίο Άρεως Βόλου, θα πραγματοποιηθεί ειδική τιμητική εκδήλωση προς τιμήν τουΑρχιτέκτονα Πολεοδόμου κ. Ιωάννη Ν. Πυργιώτη, κατά την οποία θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η εκδήλωσή θα πλαισιωθεί με ένα μουσικό διάλειμμα από το Ωδείο της κυρίας Βάσως Κεχαϊδου-Κορφιάτη. Στην κιθάρα, ο καθηγητής κύριος Ιωακειμίδης Τάσος και στο Φλάουτο, η κυρία Βασιλείου Κατερίνα.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Βιογραφικό Σημείωμα
Γιάννης Πυργιώτης, Xωροτάκτης – Πολεοδόμος

• Σπούδασε αρχιτεκτονική και πολεοδομία στο Μ.Ι.Τ. (B.Arch., M.Arch. A.S., M.C.P.).

• Με την επιστροφή του εργάσθηκε ως μελετητής σε θέματα χωροταξίας. Διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας (Συντονισμού), από το 1976 ως το 1983, σε θέματα πολεοδομίας και πολιτικής γης , και ΥΠΕΧΩΔΕ από το 1983 ως το 1988 όπου ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη σύνταξη των νομοσχεδίων για την προστασία του περιβάλλοντος (Ν.1650) και για το ρυθμιστικό σχέδιο της Αθήνας (Ν. 1515). Διετέλεσε επίσης ο πρώτος προϊστάμενος του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της Αθήνας.

• Από το 1988 ως το 2000 εργάσθηκε ως μελετητής και ερευνητής για θέματα πολιτικής γης, αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Διετέλεσε επίσης εμπειρογνώμων του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ για την κατάρτιση του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης. Επίσης εργάσθηκε ως Εμπειρογνώμων της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για προγράμματα διαπεριφερειακής συνεργασίας και καινοτόμων ενεργειών του ΕΤΠΑ καθώς και για προγράμματα αστικής ανάπτυξης. Ηταν μεταξύ άλλων επικεφαλής του Ευρωπαϊκού προγράμματος διαπεριφερειακής συνεργασίας σε θέματα χωροταξίας TERRA, του πιλοτικού προγράμματος URBAN Ερμούπολης και του URBANAUDIT για την Ελλάδα.

• Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Α.Ε. από το 1998 ενώ από το 2000 ορίσθηκε Εντεταλμένος Σύμβουλος υπεύθυνος για τα Ολυμπιακά Έργα, την Τεχνολογία, το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την εικόνα και λειτουργία της πόλης. Το 2003 ορίσθηκε Τεχνικός Υπεύθυνος (ChiefTechnicalOfficer) της διοργάνωσης. Στην φάση της υποψηφιότητας, είχε συνεργαστεί με την Επιτροπή Διεκδίκησης για τη διερεύνηση της διαδικασίας υλοποίησης των Ολυμπιακών Έργων και για την exante αξιολόγηση των επιπτώσεων.

• Από τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι τον Αύγουστο του 2015 ήταν Γενικός Γραμματέας, διαδοχικά για τις Τουριστικές και Πολιτιστικές Υποδομές και, στην συνέχεια, για την Τουριστική Πολιτική και Ανάπτυξη. Κύριο μέλημά του ήταν η προώθηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού, η μεταρρύθμιση και διαμόρφωση κατάλληλου και ασφαλούς θεσμικού περιβάλλοντος για την θωράκισή τους και η εισαγωγή ευνοϊκών και φιλικών διαδικασιών.

• Δίδαξε στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας του οποίου ήταν υπεύθυνος για την οργάνωσή του από της ιδρύσεώς του το 1990 ως το 2000. Διετέλεσε επίσης μέλος του διδακτικού προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

• Συνέβαλε στην ίδρυση και οργάνωση του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αρχικά ως μέλος της Διοικούσας Επιτροπής και, στη συνέχεια, αναλαμβάνοντας την ίδρυση και διοίκηση του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας και της Εταιρίας Αξιοποίησης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου.

• Ιδρυτικό μέλος και μέλος του Δ. Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών, της Κίνησης Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία και μέλος του Ομίλου Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας.

• Είναι μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του Μουσείου Μπενάκη και, μέχρι πρόσφατα, του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με την τελευταία αυτή ιδιότητα συντόνισε δυο μελέτες, για την «Μητροπολιτική Διακυβέρνηση στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη» και για τη «Μεταρρύθμιση του πλαισίου Πολεοδομικού Σχεδιασμού στην Ελλάδα».

• ΓιατηνπρότυπημεθοδολογίατηςεπιχειρησιακήςπροετοιμασίαςτωνΟλυμπιακώνΕγκαταστάσεωντιμήθηκεμετο The President’s Medal της British Operations Research Society καιτο Franz Edelman Finalist Award for Achievement in the Practice of Operations Research and the Management Sciences. Επίσης έχει τιμηθεί με το SilverOlympicOrder της ΙΟC.

.