Αναφορά του Βουλευτή της ΝΙΚΗΣ κ. Γεωργίου Αποστολάκη για το αίτημα της Κοινότητας Παλαιοχωρίου

 Κατάθεση αναφοράς του Βουλευτή Επικρατείας της ΝΙΚΗΣ Κ.Γεωργίου Αποστολάκη για την άμεση προώθηση του αιτήματος της Κοινότητας Παλαιοχωρίου του Δήμου Μετεώρων

Στην Βουλή των Ελλήνων, ο Βουλευτής Επικρατείας της ΝΙΚΗΣ Κύριος Γεώργιος Αποστολάκης κατάθεσε αναφορά  σύμφωνα με το άρθρο 125 του ΚτΒ, προς τους κ.κ. Υπουργούς ,Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας για προώθηση του δίκαιου αιτήματος  των κατοίκων – δημοτών – φίλων της τοπικής κοινότητας Παλαιοχωρίου του Δήμου Μετεώρων της Π.Ε. Τρικάλων.

Ο Κύριος Αποστολάκης  τόνισε ότι αποτελεί επιτακτική προτεραιότητα για το κράτος η άμεση καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες το συντομότερο και προώθησε το ψήφισμα 524 ατόμων της παραπάνω κοινότητας προκειμένου να διασφαλιστεί η ζωή και η σωματική ακεραιότητα των κατοίκων, η στατικότητα των ιδιοκτησιών και η αποτροπή νέων ποσοτήτων φερτών υλών στα πεδινά από τους χείμαρρους που περιβάλλουν τον οικισμό- η άμεση αποκατάσταση των καταστροφών που υπέστη το οδικό δίκτυο, καθώς και η κατασκευή ορεινών υδρονομικών έργων για τη θωράκιση της περιοχής από παρόμοια καιρικά φαινόμενα.

Συγκεκριμένα Το ψήφισμα που έκανε την αναφορά ο Βουλευτής

αφορούσε αφορά τα παρακάτω:

1)Απαίτηση άμεσων ενεργειών με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος ενόψει του επικείμενου χειμώνα για προστασία των πρανών του βόρειου τμήματος του οικισμού προκειμένουναδιασφαλιστείηασφάλειατωνκατοίκων,ηεξασφάλισητωνιδιοκτησιών και η αποτροπή νέων ποσοτήτων φερτών υλών στα πεδινά

2)Απαίτηση επίσπευσης μελέτης για νέα διάνοιξη οδού πρόσβασης και άμεση έναρξη εργασιών

3)Απαίτηση αυτοψίας από επιστήμονες στα σημεία της κατολίσθησης του χειμάρρου Κατωνίσθα και προγραμματισμό κύκλου διαχείρισης καταστροφών

4)Απαίτηση μελέτης και κατασκευής ορεινών υδρονομικών έργων για θωράκιση της περιοχής από παρόμοια καιρικά φαινόμενα

5)Απαίτηση κοινοποίησης του αποτελέσματος της έρευνας του ΕΑΓΜΕ, καθώς και των προτάσεων περί αποκατάστασης και διευθέτησης των χειμάρρων της περιοχής μας

 

Βουλευτής Επικρατείας, κοινοβουλευτική ομάδα «ΝΙΚΗ»

Γεώργιος Αποστολάκης