Αναφορά Ν. Λέγκα για την κατάργηση τμημάτων του Επαγγελματικού Λυκείου Πύλης

legas_4news

Το θέμα της κατάργησης των τμημάτων της Β’ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου Πύλης, προώθησε στη Βουλή με τη διαδικασία της αναφοράς ο βουλευτής Τρικάλων και πρώην Υφυπουργός Ν. Λέγκας.

 

Στην αναφορά που κατέθεσε ο κ. Λέγκας προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κα. Διαμαντοπούλου, επισυνάπτεται υπόμνημα του δημάρχου Πύλης κου. Κ. Κουφογάζου, για τα Τμήματα Υγείας- Πρόνοιας, Τεχνολογικού- Ηλεκτρολογίας και Οικονομικών και Διοικητικών  Υπηρεσιών του ΕΠΑΛ, στο οποίο γίνεται λόγος για κατάφωρη αδικία. Εκφράζεται δε η απορία για τον τρόπο και το χρόνο λήψης της απόφασης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, καθόσον, αυτή φαίνεται ότι ελήφθη χωρίς να ισχύσουν τα ίδια κριτήρια για όλους και χωρίς την προηγούμενη αξιολόγηση σοβαρών παραμέτρων και των επιπτώσεών τους. Αποτέλεσμα, να είναι παιδαγωγικά επιβλαβής, λειτουργικά αναποτελεσματική και μακροπρόθεσμα αντικοινωνική, αφού οδηγεί στην περαιτέρω αποδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας.

 

Στο πλαίσιο αυτό εκφράζεται η απορία γιατί δεν ελήφθησαν υπόψη οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της περιοχής αυτής της Πίνδου και συγκεκριμένα η ορεινότητα που φθάνει σε ποσοστό 82%. Την ώρα που διατηρούνται σε λειτουργία ανάλογα τμήματα  πεδινών περιοχών της ευρύτερης περιφέρειας Θεσσαλίας, σε κοντινότερες αποστάσεις και με λιγότερους μαθητές.

 

Ακόμα ερωτάται πως θα μετακινούνται οι μαθητές σε αποστάσεις έως και 75 χιλιόμετρα,  προκειμένου να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους. Όπως επίσης από ποιόν και με ποιόν τρόπο θα αντιμετωπιστεί το κόστος σε χρόνο και χρήμα.

 

Τη στιγμή μάλιστα που για το συγκεκριμένο Επαγγελματικό Λύκειο προσφάτως δαπανήθηκαν 350.000 ευρώ για την ανακατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων.