Aμίαντος σκεπάζει…. τον οικισμό σεισμόπληκτων στο Μουζάκι

Συμπολίτισσες και Συμπολίτες

Ύστερα από διαμαρτυρίες κατοίκων του Οικισμού ΣεισμοπλήκτωνΜουζακίου και κατόπιν αυτοψίας διαπιστώσαμε ότι, οι περισσότερες από τις αμιαντοσκεπέςτων σπιτιών τους παραμένουν στη θέση τους,παρά τα εμφανή σημάδια «κούρασης» λόγω διατάραξης, επιβάρυνσης και  πεντηκονταετούς θητείας(1974). ΦΩΤΟ

Γεμάτες είναι οι «στέγες, οι ρούγεςκαι τα μονοπάτια» από εμφανώς διαταραγμένα! αμιαντούχα υλικά, παρά τις υποσχέσεις και τις διαχρονικά φιλόδοξες και περίεργες!αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου (2017/2020), οι οποίες κατά πληροφορίες και όπωςπροκύπτει δεν έχουν υλοποιηθεί και παραμένουν ανεκτέλεστες. ΦΩΤΟ

Ανήσυχοι, εκτεθειμένοι στον αμίαντο και με αγωνία, περιμένουν αυτοί οι άνθρωποι χρόνια τώρα να γίνουν πράξη όσα προβλέπονται, σχετικά με Πρωτοβουλίες καταγραφής! Προτάσεις, Μελέτες! Χρηματοδοτήσεις! Ειδικές Επιτροπές! για νέο ΕΣΠΑ και ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ, προκειμένου να επιτευχθεί η αναγκαία αντικατάσταση αμιαντοσκεπών. ΦΩΤΟ

Δυστυχώς όμως και μέχρι σήμεραδεν γνωστοποιήθηκε «τήρηση της αρχής διαχείρισης διαταραγμένων προϊόντων αμιάντου και κανένα μέτρο δεν ελήφθη προκειμένου, αδαπάνως για τους κατοίκους να προστατευτεί η δημόσια υγεία στην κωμόπολη του Μουζακίου».

Ύστερα από αυτά οι αμιαντοσκεπέςπαραμένουν άθικτες! χωρίς να γίνει τουλάχιστον μία δειγματοληψία και ένας έλεγχος! αέρα και υλικών για τον προσδιορισμό παρουσίας αμιάντου στους χώρους που ζουν, κινούνται και εργάζονται καθημερινάπολλοί άνθρωποι! ΦΩΤΟ

Είναι χρέος πλέον της Πολιτείας να διερευνήσει και να ελέγξει τον «αμιαντούχο Οικισμό» καθ ότι,προ πολλών ετών παρέδωσε εκεί για χρήση σπίτια με σκεπές αμιάντου! και τώρα προκύπτει υποχρέωση αντικατάστασής τους, αποδεχόμενοι την αρχή,«ο ρυπαίνων πληρώνει» και την περιβαλλοντική ευθύνη για το ότι,«Ο αμίαντος βλάπτει σοβαρά την υγεία μας…».-

  ——————————————————————————————–

                               ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

        ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η.Δ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

ΠΡΟΣ: Συμβούλιο Κοινότητας Μουζακίου (e-mail).

 

ΘΕΜA:Συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας  28-11-2019.

 

ΣΧΕΤ:Α.Π 8581/22-11-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για Συνεδρίαση της Τοπικής Κοινότητας Μουζακίου.

 

Σας  γνωστοποιώ ότι, μέχρι σήμερα 27/11/2019 και ώρα 18.3

0, μία ημέρα πριν την προαναφερόμενη  Συνεδρίασηδεν έχω λάβει γνώση (με e-mailόπως λαμβάνω την πρόσκληση) και δεν βρίσκονται στη διάθεσή μου,οι εισηγήσεις και τα  στοιχείαπου αφορούν τα  προς συζήτηση Θέματα Η.Δ της σχετικής συνεδρίασης του Συμβουλίου Κοινότητας  Μουζακίου.

Θέτω υπ όψη σας ότι, δεν μου γνωστοποιήθηκε παρά τις κατ επανάληψη επισημάνσεις μου τρόπος και τόπος αναζήτησης  και παραλαβής των παραπάνω στοιχείων (Γραφείο-Υπηρεσία-Αρμόδιος).

Σας υπενθυμίζω (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα) υποχρεώσειςυπευθύνωνγια την γνωστοποίηση              στα μέλη του Συμβουλίου Κοινότητας Μουζακίου των στοιχείων και των τυχόν εισηγήσεων των προς συζήτηση θεμάτων Η.Δ.

Επιφυλασσόμενος παντός νομίμου δικαιώματός μουσας γνωστοποιώ ότι, εξ αιτίας των παραπάνω παραλείψεων, στερούμαι του νομίμου και θεσμικού δικαιώματός μου να συμμετάσχω προετοιμασμένος, όπως άλλωστε προβλέπεταιστη συζήτηση και λήψη απόφασης των Θεμάτων                     Η.Δ  στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Μουζακίου στις 28/11/2019.

Η παρούσα γνωστοποίηση να αναγνωστεί στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Μουζακίου       στις 28/11/2019 και  να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος των πρακτικών της συνεδρίασης, κυρωμένα αντίγραφα της οποίας  και αιτούμαι να μου χορηγηθούν, άμεσα. –

Αστέριος Βασιλάκος

Γραμματέας Περιβαλλοντικής Οικολογικής Παρέμβασης, Σύμβουλος Κοινότητας Μουζακίου