Άμεση σφράγιση πέντε καταστημάτων στο Κηπάκι Τρικάλων

dhmotikhastynomia

Ύστερα από την αίτηση παραπόνων κατοίκου της περιοχής στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας ότι λειτουργούν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας, πραγματοποιήθηκε αυτοψία από Επόπτες της Δημόσιας Υγείας. Με το αρ. πρωτ. 973/11-04-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας – Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων – Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής διαπιστώθηκαν τα εξής:

Στο συνοικισμό Κηπάκι οικισμός του Δ. Τρικκαίων λειτουργούν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς άδεια λειτουργίας (Α1β/8577/83 Υγειονομική διάταξη)

Το Γραφείο Χορήγησης Αδειών απέστειλε δυο ειδοποιήσεις, την πρώτη με το αρ. πρωτ. 973/1α από 26-04-2011, και την δεύτερη με το αρ. πρωτ. 973/1β από 25-05-2011 δίνοντας ένα χρονικό περιθώριο πέντε (5) ημερών και στις δύο ειδοποιήσεις   για να εφοδιαστούν τα συγκεκριμένα καταστήματα με την απαιτούμενη άδεια σε διαφορετική περίπτωση θα σφραγιστούν. Δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση.

Κατόπιν το Γραφείο Χορήγησης Αδειών απέστειλε το αρ. πρωτ. 973/9γ από 03-06-2011 για τη Σφράγιση των καταστημάτων στις 14-06-2011 (άρθρο 6 παρ. 9 της υπ’ αριθμ. Α1Β/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης) (Σημ. όλα τα παραπάνω έγγραφα έχουν αποσταλεί στον κάθε ενδιαφερόμενο χωριστά με τους αντίστοιχους αριθμούς πρωτοκόλλου).

Η Διεύθυνση της Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία ήταν υπεύθυνη στις 14-06-2011 για την σφράγιση απέστειλε δύο (2) ημέρες αργότερα το υπ’ αρ. πρωτ. 34494/16-06-2011 έγγραφο σύμφωνα με το οποίο εκθέτει τους λόγους για τους οποίους   δεν πραγματοποίησε την σφράγιση και τους οποίους   δεν κατανοούμε. Τις μαρτυρίες των δημοτικών αστυνομικών οι οποίοι έκαναν τις επιδώσεις των ειδοποιητηρίων για τις σφραγίσεις των καταστημάτων στις 06-06-2011.

Οι μαρτυρίες των Δημοτικών Αστυνομικών ότι πρόκειται για οικίες οι οποίες χρησιμοποιούνται και ως καταστήματα ήταν στις 06-06-2011 για ποιό λοιπόν λόγο δεν έγινε στο Γραφείο Χορήγησης Αδειών κάποια ενημέρωση, παρά μόνο αφέθηκε στην έκδοση τις οριστικής σφράγισης των καταστημάτων στις 14-06-2011 χωρίς αποτέλεσμα.

ΟΜΟΦΩΝΑ η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής αποφασίζει όπως η Δημοτική Αστυνομία να προβεί άμεσα στην σφράγιση των πέντε καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν στο συνοικισμό Κηπακίου του Δ. Τρικκαίων χωρίς άδεια λειτουργίας (Α1β/8577/83 Υγειονομική διάταξη)