Άμεσες ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών σε Καλαμπάκα και Πύλη

Άμεσες ενισχύσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών για την αποκατάσταση υποδομών και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών έλαβαν οι Δήμοι Καλαμπάκας και Πύλης, συνολικού ύψους 300.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στις 28 Φεβρουαρίου 2018 αποδίδονται 180.000 ευρώ στο Δήμο Καλαμπάκας, ενώ με αντίστοιχη απόφαση στις 5 Μαρτίου  2018 αποδίδονται 120.000 ευρώ στο Δήμο Πύλης.

Οι ενισχύσεις αυτές αφορούν σε κονδύλια που αντλούνται από τους λογαριασμούς του Υπουργείου Εσωτερικών και οι οποίοι τηρούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για λόγους αντιμετώπισης εκτάκτων φυσικών καταστροφών.