Αλλαγή ωραρίου λειτουργίας του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης Σπηλαίου Θεόπετρας

Σας ενημερώνουμε ότι από 1/11/2019 το ωράριο λειτουργίας του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης Σπηλαίου Θεόπετρας (Κ.Τ.Ε.Σ.Θ.) θα διαμορφωθεί ως εξής: ΤΕΤΑΡΤΗ – ΔΕΥΤΕΡΑ, 8:00 – 16:00, ΤΡΙΤΗ κλειστό.

Το σπήλαιο εξακολουθεί να είναι κλειστό για το κοινό.