Ακόμη μια δράση ολοκληρώθηκε με συμμετοχή του ΑΚΕΘ

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την 4η εταιρική συνάντηση του σχεδίου Erasmus+ με κωδικό σχεδίου 2018-1-TR01-KA204-059710 και τίτλο «UseorLose» που πραγματοποιήθηκε στην πόλη του Στετίνο της Πολωνίας στις 3 και 4 Δεκεμβρίου  2019.
Στόχος αυτού του σχεδίου είναι η δημιουργία ενός οδηγού για την θεραπεία και την διαχείριση τόσο των ασθενών που πάσχουν από τη νόσο Alzheimer όσο και του οικογενειακού τους περιβάλλοντος.