Το ΑΚΕΘ… στο Εσκίσεχιρ της Τουρκίας

Στο Εσκίσεχιρ της Τουρκίας πραγματοποιήθηκε η 5η δραστηριότητα κατάρτισης του σχεδίου με τίτλο <<Wem@keIThappen>> και κωδικό 2016-1-TR01-KA203-034482, στο οποίο το ΑΚΕΘ συμμετέχει ως εταίρος.

Στόχοι της κατάρτισης ήταν η ενημέρωση των συμμετεχόντων πάνω στο εκπαιδευτικό σύστημα της Τουρκίας με την επίσκεψη σε σχολεία και παρακολούθηση μαθημάτων και εκμάθηση χρήσιμων εφαρμογών που χρησιμοποιούνται από εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών.

Το ΑΚΕΘ εκπροσωπήθηκε στις εργασίες της συνάντησης από τον Χρήστο Νίστα και τον Σωτήρη Μαγειρία.