ΑΚΕΘ σε εταιρική συνάντηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος

Η τέταρτη διακρατική συνάντηση του έργου Erasmus+ με τίτλο “Game-basedLearningforAdults “, κωδικός: 2017-1-TR01-KA204-046822 πραγματοποιήθηκε στο Vasto της Ιταλίας στις 12-13 Φεβρουαρίου 2019.

Στη συνάντηση οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν το επιτραπέζιο παιχνίδι μετά τις βελτιώσεις που του έγιναν και να συζητήσουν τον τρόπο αξιολόγησης του μέσω της δοκιμαστικής χρήσης του σε κάθε χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Ο συντονιστής του έργου παρουσίασε την ιστοσελίδα του προγράμματος. Επίσης, η ηλεκτρονική πλατφόρμα που δημιουργήθηκε για το έργο παρουσιάστηκε από το ΑΚΕΘ.

Η επόμενη διακρατική συνάντηση έργου του έργου θα πραγματοποιηθεί στηGranada της Ισπανίας.