Αίτημα ΟΕΕ για την παράταση υποβολής όλων των Φορολογικών Δηλώσεων

Αίτημα ΟΕΕ για την παράταση υποβολής όλων των Φορολογικών Δηλώσεων έως 30/9/2021 και έως 31/10/2022 για τις πυρόπληκτες σεισμοπαθείς και πλημμυροπαθείς περιοχές.

Όπως γνωρίζετε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών έχει παρατείνει με νομοθετική διάταξητην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων του έτους 2020 μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2021 και η καταβολή των δύο πρώτων μηνιαίων δόσεων (Ιουλίου και Αυγούστου) του οφειλόμενου φόρου μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου.

Με βάση τα στοιχεία υποβολής δηλώσεων μέχρι σήμερα σε σύνολο περίπου 6.500.000 φορολογικών δηλώσεων που υποβάλλονται κάθε χρόνο, έχει ολοκληρωθεί η αποστολή στην ΑΑΔΕ περίπου 5.744.000 εντύπων Ε1.

Έχουμε έγκαιρα επισημάνει ότι η έναρξη «ορθής» λειτουργίας της πλατφόρμας με πλήρωση στοιχείων στην πλειοψηφία των κωδικών των εντύπων των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος κυρίως Ε1, Ε3 πραγματοποιήθηκε την 7η Ιουλίου 2021 όταν αναρτήθηκαν και προσυμπληρώθηκαν τα ποσά των αναστολών, αποζημιώσεων, βεβαιώσεων από το Δημόσιο κλπ.

Το ΟΕΕ έχει ήδη καταθέσει τη θέση του, να ορισθεί ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων η τελευταία ημέρα του τέταρτου μήνα μετά την έναρξη της πλήρους λειτουργίας της πλατφόρμας, με την έκδοση όλων των εγκυκλίων και οδηγιών από τις Φορολογικές Αρχές και με αντίστοιχη προσαρμογή των δόσεων, μέχρι τη λήξη του δημοσιονομικού έτους.

Η πρότασή μας στηρίζεται στο ότι τα προηγούμενα έτη είχε θεσμοθετηθεί τετράμηνο χρονικό διάστημα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων με ημερομηνία λήξης τη 30ή Ιουνίου.

Σύμφωνα με προηγούμενη δήλωση του Υπουργού Οικονομικών μέχρι σήμερα το 70% των εκκαθαριστικών είναι μηδενικά ή πιστωτικά, ενώ για το 30% που είναι χρεωστικά θα καταβληθούν σημαντικά λιγότεροι φόροι.

Αποδεικνύεται ότι μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2021 είναι αδύνατον να ολοκληρωθεί η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, δεδομένου ότι δεν έχουν υποβληθεί ακόμη οι «δύσκολες περιπτώσεις δηλώσεων».

Επίσης λόγω προβλημάτων και έλλειψης διευκρινίσεων – οδηγιών, καθίσταται αδύνατη η υποβολή ειδικών περιπτώσεων φορολογικών δηλώσεων.

Οι λογιστές – φοροτεχνικοί δεν ζητούν συνεχώς παρατάσεις, δεν ανέχονται τον εμπαιγμό, αλλά απαιτούν από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών τον σεβασμό στον επαγγελματικό κλάδο που στήριξε και συνεχίζει να στηρίζει τα οικονομικά μέτρα του Κράτους.

Για να σταματήσει το φαινόμενο των συνεχών παρατάσεων που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια με την υποβολή των δηλώσεων, πιστεύουμε ότι πρέπει να θεσμοθετηθεί ένα αυστηρό χρονικό διάστημα με ορισμό ημερομηνίας έναρξης -λήξης για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, με τη δέσμευση όμως ότι θα έχουν δοθεί οι απαιτούμενες οδηγίες, δεν θα υπάρχουν εκκρεμότητες και θα είναι σε πλήρη λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα χωρίς τεχνικά προβλήματα.

Ο λογιστής – φοροτεχνικός είναι ο συνεργάτης του κράτους που εγγυάται και υπηρετεί την τήρηση των δημοσιονομικών αρχών και της εθνικής φορολογικής πολιτικής και το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, ως φορέας που εποπτεύει το επάγγελμα αυτό, ζητεί την παρέμβασή σας για:

➢τηνκατάθεσηνομοθετικήςρύθμισηςπουθαπροβλέπειένααυστηρόχρονικόπλαίσιογιατηνυποβολήτων φορολογικών δηλώσεων, με καταλογισμό ευθυνών σε περίπτωση μη τήρησής του,

➢τημετάθεσητηςκαταληκτικήςημερομηνίαςυποβολήςτωνφορολογικώνδηλώσεωντουέτους 2020 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2021, παρέχονταςπαράλληλασεόλουςτουςυποβάλλοντεςμέχριτηνκαταληκτική ημερομηνία το δικαίωμα της έκπτωσης (3%) με την εφάπαξ εξόφληση του φόρου,

➢τημετάθεσητηςκαταληκτικήςημερομηνίαςυποβολήςτωνφορολογικώνδηλώσεωνμέχρι 31 Οκτωβρίου 2021 γιατουςκατοίκουςκαιεπιχειρήσειςτωνπυρόπληκτωνπεριοχών,

➢τηνκωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας σε ένα πλαίσιο απλών και κατανοητών διατάξεων για όλα τα καθ’ ύλη φορολογικά αντικείμενα, ώστε να μην απαιτείται η περαιτέρω ερμηνεία τους μέσω εγκυκλίων και οδηγιών.

➢τηνάμεσηέκδοσητηςΚοινήςΑπόφασηςτωνΥπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για την εφαρμογή του άρθρου 93 του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ 256/23-12-2020/τεύχος Α) που προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης υποβολής των φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων των λογιστών – φοροτεχνικών που ασθενούν από κορονοϊό COVID-19 και των εντολέων – πελατών τους.

Χαιρετίζουμε τις πρόσφατες δηλώσεις σας ότι προτεραιότητά σας είναι η ανθρώπινη ζωή, θέση την οποία πρέπει να συμμεριστεί το Υπουργείο Οικονομικών και για τους λογιστές – φοροτεχνικούς, παρατείνοντας την προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, καθώς οι εργαζόμενοι στα λογιστικά γραφεία δικαιούνταν και αυτοί να κάνουν χρήση της καλοκαιρινής τους αδείας. Σας υπενθυμίζουμε ότι σε συνθήκες δύσκολες οι λογιστές – φοροτεχνικοί για να φέρουν εις πέρας την υλοποίηση των οικονομικών μέτρων της Πολιτείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας, εργάσθηκαν πέραν των ανθρώπινων ορίων και έθεσαν σε κίνδυνο την υγεία τους. Ο κλάδος των λογιστών – φοροτεχνικών, μέσω του επίσημου Φορέα του, αναμένει τη στήριξη σας και τις άμεσες ενέργειες σας.

Για την Τοπική Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλίας

Του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας

Ο Πρόεδρος

 

Ηλίας Κοτσιμπορεώργος