Αίτημα να κηρυχθεί ο δήμος ΠΥΛΗΣ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

 

Σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας λόγω έντονων βροχοπτώσεων , πλημμυρίκων φαινομένων  και κατολισθήσεων ζητά με έγγραφό του προς τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγορατό ο δήμαρχος ΠΥΛΗΣ Κώστας Μαράβας

Στην επιστολή του αναφέρει

«ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας λόγω έντονων βροχοπτώσεων , Πλημμυρίκων φαινομένων   και κατολισθήσεων ».

ΣΧΕΤ.: Εγκύκλιο με ΑΔΑ: Ψ3ΡΑ46ΝΠΙΘ-6ΑΚ εξέδωσε το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής με θέμα: Κατευθυντήριες οδηγίες για την Κήρυξη Περιοχών σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 25 Ν. 4662/2020 ΦΕΚ Α ́ τ. 27.
Η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας προβλέπεται στο άρθρο 25 του Ν. /2020 (ΦΕΚ Α ́ τ. 27).

 Σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό σας ενημερώνουμε ότι κατά την διάρκεια των έντονων βροχοπτώσεων   που έλαβαν χώρα στον Δήμο Πύλης από την Τρίτη 5-9- 2023  και συνεχίζονται αμείωτες μέχρι σήμερα σημειώθηκαν στο σύνολο του Δήμου  , έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, με αποτέλεσμα από την υπερχείλιση ποταμών και  ρεμάτων να πλημμυρίσουν οικίες, γεωργικές εκτάσεις, έργα υποδομής όπως δρόμοι, αγροτικοί και μη, καθώς και κατολισθητικά φαινόμενα με αποτέλεσμα τον οδικό αποκλεισμό περιοχών και καταστροφή υποδομών 

Ο Υπεύθυνος της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύλης συναινεί στην εν λόγω Κήρυξη για την προστασία ζωών και περιουσιών.

Αυτοψία πραγματοποιήθηκε από το  Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύλης στις πληγείσες περιοχές.

Για τους παραπάνω σοβαρούς λόγους ζητάμε να κηρυχθεί το σύνολο του Δήμου Πύλης σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης, λόγω πλημμυρικών φαινομένων και κατολισθήσεων.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ