Αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση του κέντρου του Προδρόμου Τρικάλων

Το κέντρο της τοπικής κοινότητας Προδρόμου στα Τρίκαλα αναβαθμίζει αισθητικά και περιβαλλοντικά η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός υπογράφει το επόμενο διάστημα την σύμβαση του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 170.000 ευρώ με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

«Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη, τους περιφερειακούς συμβούλους και τις τεχνικές μας υπηρεσίες, αλλάζουμε την εικόνα στο κέντρο του Προδρόμου και διαμορφώνουμε ένα σύγχρονο,  ευχάριστο,  λειτουργικό και πράσινο δημόσιο χώρο, που ενεργοποιεί την κοινωνία της γειτονιάς» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. « Με ολοκληρωμένο σχέδιο  και στρατηγική, χρηματοδοτούμε και κατασκευάζουμε έργα που ικανοποιούν τις ανάγκες και τις επιθυμίες των τοπικών κοινωνιών, αναζωογονούν δημόσιους χώρους,  έχουν θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και παράλληλα δημιουργούν  θέσεις εργασίας» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Το έργο

Οι οδοί  γύρω από την πλατεία πλακοστρώνονται  και η περιοχή της  πλατείας διαμορφώνεται και αναβαθμίζεται με  εργασίες:

-καθαρισμού χώρου ( απομάκρυνση φερτών υλικών και θαμνώδους

βλάστησης στα πρανή ),

– διάνοιξης τάφρου απορροής ομβρίων, όπου απαιτείται,

– κατασκευής επενδεδυμένης τάφρου ή ρείθρου

– κατασκευής επιχώματος αμμοχάλικου κατά θέσεις, όπου απαιτείται.

– επένδυσης πρανών με φυτική γη.

– εκσκαφών , όπου απαιτείται, για την διαμόρφωση κλίσεων στο οδόστρωμα

καθώς και για τη διαμόρφωση τελικής επιφάνειας πριν την πλακόστρωση

– γενικών εκσκαφών όπου απαιτηθεί για την εξομάλυνση του χώρου των

πρανών και των κλίσεων των οδών .

– επένδυσης υφιστάμενων τοίχων με λίθους

– κατασκευής λίθινων καθιστικών

– επιστρώσεων με διάφορα υλικά σε υφιστάμενο δάπεδο ή όπως αυτό θα

διαμορφωθεί

– καθαρισμός με αμμοβολή ή υδροβολή της λίθινης κρήνης , εργασίες

αποκατάστασης των όψεων , κατασκευή ξύλινης στέγης με σχιστόπλακες και

διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

-τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων

– τοποθέτησης οδικών πινακίδων και πινακίδων δημοσιότητας και

– ηλεκτρολογικές εργασίες για τον φωτισμό του χώρου.