Αγώνες Ανωμάλου Δρόμου Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας

smy trikala

Την Κυριακή 30 Μαρτίου 2014 θα διεξαχθεί, στο Αθλητικό Κέντρο Ανώμα-λου Δρόμου «Σκαμνιές» Πηγής του Δήμου Πύλης, το Πρωτάθλημα Ανώμαλου Δρόμου των Aνωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυ-νάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

Το πρόγραμμα των αγώνων έχει όπως παρακάτω:

09:10΄ Πέρας Προσέλευσης Ομάδων
10:00΄ Πέρας Προσέλευσης Αντιπροσωπειών
10:15΄ Πέρας Προσέλευσης Προσκεκλημένων
10:25΄ Προσέλευση Δκτού Σχολής-Επισήμων
10:30΄ Τελετή Έναρξης (Παρέλαση-Παράταξη Αθλητών- Έπαρση Ση-μαίας-Εθνικός Ύμνος-Όρκος Αθλητού-Κήρυξη Αγώνων από το Δκτή της Σχολής)
11:00΄ Εκκίνηση Δρόμου 3.000 μ. Αθλητριών
11:20΄ Εκκίνηση Δρόμου 6.000 μ. Αθλητών
12:00΄ Τελετή Λήξης (Παράταξη Αθλητών-Απονομή Επάθλων-Υποστολή Σημαίας- Εθνικός Ύμνος-Αποχώρηση Αθλητών-Αποχώρηση Επισήμων)

Εκ της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών

.