Άγιος Παΐσιος: “Υπέρ του Γένους και της Πατρίδος” (video)

Το κείμενο “Υπέρ του Γένους και της Πατρίδος” που εμπεριέχεται στον Βίο του Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου, αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη πνευματική παρακαταθήκη του Αγίου Γέροντος για το γένος των Ελλήνων στους έσχατους καιρούς που βιώνουμε. Επιμέλεια: Κωστούλας Βασίλειος

Πηγή: Βίος Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου Ιερομονάχου Ισαάκ σελ. 737-746